Kind in azc

De website Kind in azc is gewijzigd en voorzien van actuele informatie & updates. De site staat online en is voor iedereen bereikbaar op www.kind-in-azc.nl.

De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children International, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Kerk in Actie. Doel van de Werkgroep Kind in azc is om de situatie van kinderen in asielzoekerscentra te verbeteren. Uitgangspunt is het Kinderrechtenverdrag, dat minimumnormen vaststelt voor de opvang van- en omgang met kinderen die met hun ouders in Nederland asiel aanvragen. De Werkgroep Kind in azc is opgericht in 2010 als vervolg op de publicatie Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra (juni 2009).

Bron: kind-in-azc.nl.

 


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl