Raad doet suggestie voor contact met moslimgemeenschap

Lokale en regionale raden en anderen vragen de landelijke Raad van Kerken wat op dit moment een goede reactie is op de Wilders-film. In antwoord op dergelijke vragen geeft de Raad in overweging om contact te zoeken met de moslimgemeenschap in eigen stad, dorp of buurt. Ook wordt geadviseerd om de plaatselijke gemeenten en parochies toenadering te laten zoeken tot aanhangers van andere religies.

Het is van belang dat de kerken en godsdiensten elkaar weten te vinden. Op het moment dat er directe aanleiding is om een zichtbaar publiek gebaar te maken zijn de contacten dan al vertrouwd. De Raad zelf zegt met een verklaring te komen op het moment dat de film Fitna verschijnt.

Het is bekend dat verschillende raden de voorgestelde weg al hebben ingeslagen. In Apeldoorn bijvoorbeeld waren vrijdag 7 maart zo'n twintig protestanten en katholieken aanwezig in een plaatselijke moskee. Initiatiefnemer Rob Granberg en Martijn van de Waal, voorzitter van het Beraad van Kerken in Apeldoorn, spraken voorafgaand aan het vrijdagavondgebed de Turkse gelovigen toe. Volgens het verslag in de Stentor werd het gebaar zeer gewaardeerd. De moskeegangers applaudisseerden en zowel voorzitter Yusuf Peker van het Turks Islamitisch Cultureel Centrum als imam Adem Bebek spraken uit de contacten graag uit te bouwen.

De Utrechtse Raad van Kerken heeft nu al een visie gegeven op de film en de Raad ter plaatse zocht de publiciteit met een open brief gericht aan de moskeeën in de Domstad. Daarin distantieert de Raad zich van de toon die tot nu toe in de publiciteit rond de film wordt aangeslagen. De Utrechtse Raad noemt ook de mogelijkheid voor de leden van de kerken om hun visie te verwoorden naar de moslimgemeenschap of naar individuele moslims.

Zie ook het initiatief en oproep van een werkgroep in Zutphen/Warnsveld: klik hier

Reacties: 1-3
Door Gast: Hans van der Linden @ 2008-03-11 19:06:18
oproep
Beste mensen,
In Ede hebben op initiatief van de Raad van Kerken Ede 40 organisaties een oproep tot respect getekend. Een historisch moment. Kerken, moskeeen (allemaal), politieke partijen (allemaal), levenbeschouwelijke organisaties, evangeliegemeente, raden van bestuur, maatschappelijke organisaties, Burgemeester en Wethouders, het COGG, de Raad van Kerken.
Op een uniek moment in de raadzaal is het manifest persoonlijk namens de organisatie getekend. getekend. Het wordt zeer breed gedragen. We werken nu aan een werkgroep waarin de ondertekenaars elkaar vast willen houden en leren kennen. Alles komt wat in een stroomversnelling terecht. Er gebeurt veel. Het wordt nauwlettend door de locale pers gevolgd. Echt bijzonder. Mochten jullie de begeleidende brief en het manifest willen ontvangen, dan hoor ik het graag.

met vriendelijke groet
Hans van der LInden
voorzitter van de RvK Ede
Door Gast: J. de Ruiter @ 2008-03-17 18:45:26
bezinning
Waarom hoor ik jullie niet in opstand komen als er duizenden christenen vermoord worden in dafour door mensen die de islam aanhangen, als er gezegd wordt dat homo's van daken moeten worden afgegooid, dat kinderen al van kinds afaan wordt geleerd dat joden het kwaad der wereld is en dient te worden uitgeroeid dat christenen gelijk worden gesteld als varkens, of kent U uw vijand niet en gaat U ermee hoerreren zoals al aangekondigd staat in de Bijbel, dan bent U de valse kerk, of is het geloof voor U geworden tot cult en is weg gelegd voor hoogopgeleiden, intellectuelen, zeg maar de farizeŽn van nu, de Bijbel kennen van begin tot einde, maar er geen barst van snappen, omdat Uw ogen nog gesloten zijn en U niet horen wil Uw wandel is in de wereld, praat U voor Uw gemeente of voor U zelf, If you cannot beat them, then joyn them.
Ik ben niemands aanhanger, maar als iemand mistanden wil aantonen die al reeds bekend zijn maar weggewuift worden door iedereen, dan mag hij dat doen wat jullie nalaten. Uw oordeel zegd meer over U zelf dan over dhr. Wilders.
Door Gast: anna @ 2008-03-24 17:29:21
Ik heb zojuist een Aanklacht ingediend tegen en aan de Raad van Kerken als collaborateurs met de Koran/moslims die in de Koran/Mohammed geloven die CHRISTUS vernederd, lachwekkend maakt, 'Jezus' misbruikt t.b.v. de Islam, christenen met geweld en "uiteindelijke vernietiging" bedreigt - jihad achter de hand om dat alvast op aarde te doen!

De Raad van Kerken (met alle respect) is niet goed snik en volledig de Weg kwijt door CHRISTUS te verloochenen - precies zoals de Koran/moslims dat doen.

Christenen zullen zich niet alleen terecht volledig beledigd voelen door de Koran/Mohammed - maar nu ook door het 'dhimmie'gedrag van De Raad van Kerken aan de voeten van de Godslasteraars 'moslims'!

De Koran heeft het Christendom af willen schaffen, christenen 'zullen vernietigd worden' onder Godslastering van Christus dan ga je als christenen toch niet samenwerken met moslimorganisaties omdat - nota bene - de christen Wilders terecht (!) kritiek geeft op de Koran/Mohammed.
Reacties: 1-3
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl