Gebed om gerechtigheid en vrede

bij de 100ste wake bij het Detentiecentrum Zeist, zondag 2 februari 2014

Gebed om gerechtigheid en vrede

Kum ba yam y Lord, kum ba ya…


O God,

er is zoveel onrecht in onze wereld:

zoveel mensen zijn arm omdat anderen

zich ten koste van hen verrijken.

Er zijn leiders die hun macht misbruiken,

die niet luisteren naar het geroep van hun slachtoffers

Wees daar God…

Someone is crying Lord, kum ba ya…


O God,

Luister naar het schreeuwen om gerechtigheid

waar mensenrechten met voeten worden getreden.

Luister naar de mensen achter deze hekken

zoals U luisterde naar het volk Israël

toen zij het uitschreeuwde in Egypte

en U maakte de weg vrij.

O God, hoor hun gebed, wees daar

Someone is praying Lord, kum ba ya


O God,

vervul ons met een geest van compassie en recht.

Open onze oren, onze ogen, doorbreek onze gevoelens

van schaamte en machteloosheid,

geef ons de moed om te gaan

om de ander te ontmoeten,

niet langer een vreemde, maar een mens zoals wij.

Breng gerechtigheid, God, en vrede.

Kum ba ya my Lord, kum ba ya
Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl