E-flits, februari 2014

Actuele oecumenische informatie van de Raad van Kerken in Nederland

Eucharistie avondmaal
De werkgroep 'Beleving eucharistie en avondmaal' is uit de startblokken. Op 5 maart zijn vertegenwoordigers van de kerken uitgenodigd om een verkenning te maken rond het thema. Over ruim een jaar wordt een eindrapportage verwacht.

Pelgrimage
Kees Nieuwerth is voorzitter van een initiatiefgroep Pelgrimage, die het centrale thema van de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken voor Nederland uitwerkt. Het is de bedoeling dat Nederlandse kerken de komende jaren aandacht (kunnen) geven aan het overkoepelende thema dat kerken wereldwijd gebruiken om hun spiritualiteit op elkaar af te stemmen.

MCKS
Het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS) is enige tijd geleden opgeheven. Onlangs is er evenwel een legaat binnengekomen om een deel van het werk via een publicatie toegankelijk te maken, onder meer voor migrantenkerken. De Raad geeft onderdak aan het werk.

Groene websites
Het bezoekerstal van de groene websites heeft zich positief ontwikkeld, zo blijkt uit de statistiek. De deelnemende projectorganisaties zijn daarom bereid ook in 2014 bij te dragen aan de financiering. Daarmee kunnen bezoekers van de website www.raadvankerken.nl via de links op de homepagina actuele informatie ontvangen over duurzaamheid en groene spiritualiteit. Naar de website kerk en milieu.

Week van gebed
De Week van gebed over het thema 'Is Christus dan verdeeld?' is afgesloten. Op landelijk niveau is er veel media-aandacht geweest in de christelijke pers. De evaluaties van de plaatselijke raden worden op dit moment ingezameld. Plaatselijke raden helpen als ze een formulier invullen: klik hier.

Jaarverslag
Iedere twee jaar maakt het bureau niet alleen een digitaal jaarverslag van het werk van de Raad, maar ook een schriftelijke uitgave. De tekst over 2013 is inmiddels klaar en zal over ongeveer een maand beschikbaar zijn. De uitgave is bedoeld om het werk verder inzichtelijk te maken.

Oecumenelezing web
Op velerlei verzoek is de integrale lezing van Herman Paul en de reactie van Tamarah Benima beschikbaar via de website. Het gaat over de secularisatie. Paul zet in op de trouw van God, die de wisseling van de tijden doorstaat; Benima spreekt een lofprijzing uit over de secularisatie, waardoor emancipatie van arbeiders, vrouwen, ouderen en anderen zich kon doorzetten. Ook een video is binnenkort beschikbaar. Klik hier voor de pagina. 

Tekstboek In vrijheid verbonden
In aanwezigheid van prinses Beatrix hebben de verschillende religies in Nederland hun dromen voor ons land onder woorden gebracht in het kader van 200 jaar Koninkrijk. Van het boekje dat bij die gelegenheid is verschenen, zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Te koop bij het bureau van de Raad voor tien euro per stuk. Inkijken: klik hier.

Trendy kerk
In het kader van de samenwerking met radio Kik is er op de website www.raadvankerken.nl een geluidsfragment beschikbaar over de trendy-kerk op de Amsterdamse Zuidas. Lisette van der Meijden, theoloog naast Ruben van Zwieten, vertelt over de eigen visie op geloof en cultuur. Klik hier voor interview.

Cartoons
Welke vrijwilliger vindt het leuk een of enkele cartoons te tekenen? De werkgroep Vluchtelingen heeft er een paar nodig. Contact via rvk@raadvankerken.nl

Stage
Kor Berghuis organiseert voor de Raad van Kerken een conferentie ‘Nieuwe Krachten met Kerk en Stage’ op woensdagmiddag14 mei 2014 in de Bergkerk te Amersfoort. Inleiders zijn prof. dr Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar, en Corjan Matsinger, teammanager Kerk van YFC. Het gaat over de maatschappelijke stage als vliegwiel voor de verjonging van de kerkgemeenschap. Goede voorbeelden van stages kan men blijven opsturen naar rvk@raadvankerken.nl. Aanmelden ook via dit e-mailadres.


Zij een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 7, nr. 2 (februari) van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl