E-flits, januari 2014

Nieuwjaar
De medewerkers en vrijwilligers van de Raad van Kerken wensen u een gezegend 2014 toe. We hopen dat 2014 een jaar mag zijn waarin het thema ‘pelgrimage voor gerechtigheid en vrede’ aangedragen door de Wereldraad een plaats krijgt in programma’s van kerken.

Ontmoeting vijf religies
Op 28 januari ontmoeten genodigden en vertegenwoordigers van vijf religies elkaar in Utrecht. In het kader van 200 jaar koninkrijk hebben de religies samen een boek gemaakt over ‘Religies dromen voor ons land’. De christenen hopen een filmpje te presenteren over de barmhartige Samaritaan met daaraan gekoppeld de gedachte dat je oog hebt voor wie je naaste is, c.q. kan worden.

Filmpje Week van gebed
Er is een filmpje beschikbaar over de Week van gebed. Wie het leuk vindt kan het bekijken en misschien wel gebruiken als start voor een gesprek in de Week van gebed. De landelijke dienst waarmee de Week van gebed is op zondagmorgen 19 januari op Nederland 2 te zien. De week vindt vervolgens plaats van 19 tot en met 26 januari. Vele honderden plaatsen doen mee en gebruiken het materiaal uit Canada. Meer informatie filmpje: klik hier.

Website
Het aantal bezoekers aan de website van de Raad van Kerken is in 2013 gestegen met 12,7 procent. Vooral uitspraken van de kerken over asielrecht, slavernij en officiële rapporten als ‘The Church’ waren populair. Veel mensen komen op de website nadat ze eerst via de sociale media kennis hebben genomen van een ontwikkeling.

Opgave oecumenelezing  
Het aantal aanmeldingen voor de oecumenelezing op 17 januari loopt goed door. De bijeenkomst vindt plaats om 15.00 uur in de Geertekerk te Utrecht. Het bureau zal de teksten nadien ook via de website aanbieden. Het thema is: 'Ons is toekomst en keuze gelaten: waarom secularisatie niet het laatste woord heeft' . Prof. dr. Herman Paul verzorgt de lezing. Voor het eerst geven mensen vanuit diverse religies een eerste reactie. Meer informatie: klik hier. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl; toegang € 10,00, studenten gratis.

Oekraïne  
Op verzoek van diverse christenen uit onder meer Nederland heeft de Europese Kerkenconferentie (CEC) de kerken opgeroepen om de broeders en zusters in de Oekraïne te gedenken in het gebed. De Raad van Kerken in de Oekraïne heeft om aandacht gevraagd.

Vrienden van de Raad
Tegemoet komend aan de nieuwe regelgeving heeft de Stichting Vrienden van de Raad een beleidsplan en jaarplan op de website gepresenteerd: klik hier. De Raad hoopt nieuwe maatjes te vinden die het oecumenische werk financieel willen helpen dragen. Speciale aandacht is er in het jaarplan voor de mogelijkheid om de Stichting Vrienden op te nemen in een testament.

Media en geloof
De contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad houdt op 15 januari een studiemiddag over 'het geloof in de media'. De bijeenkomst vindt plaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  Aanwezig zijn onder meer: Johan Roeland (docent media), Job de Haan (IKON), Hennie Burggraaff (NCRV) en Bikram Lalbahadoersing (OHM).  Meer informatie: klik hier.

Jaaroverzicht
De website van de Raad biedt diverse jaaroverzichten en evaluaties. Herman Koetsveld maakte een theologisch overzicht over 2013: klik hier. Op de website ook een overzicht van de protestantse inbreng in de oecumene (klik hier), met de constatering dat de interreligie een relatief nieuwe loot is aan het oecumenisch firmament.

Zij die deze flits willen opzeggen of een nieuw mailadres willen laten opvoeren, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 7, nr. 1 (januari) van de e-flits.


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl