Slachtoffers herdenken

Voorbede voor vluchtelingen die familie verloren

De tragische scheepsramp nabij het Italiaanse eiland Lampedusa heeft terecht media-aandacht gekregen, maar wat niet mag worden vergeten, is dat jaarlijks honderden vluchtelingen op hun weg naar Europa omkomen. 

De kerken in Europa ontvangen jaarlijks liturgiesuggesties om deze doden te gedenken. Door de scheepsramp kwamen vorige week in een keer honderden mensen uit Afrikaanse landen om, een verdrietige en schokkende gebeurtenis. De Conferentie van Europese Kerken (CEC) roept kerkleden dan ook op tot het doen van voorbeden en de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (CCME) schreef een brief van medeleven  (Engelstalige versie) aan de Protestantse Kerk in Italië. 

Kerk in Actie onderstreept de oproep tot voorbeden, maar ze doet die oproep ook voor allen die al familieleden hebben verloren. Een Somalische man vertelde aan een medewerker van Kerk in Actie dat in Somaliland haast elk gezin een familielid kent die naar Europa ging en van wie nooit meer iets is vernomen. In 2011 organiseerde Kerk in Actie een studiedag rondom het thema de ommuurde wereld, over de slachtoffers die voor de kust van Europa sterven. In een verklaring drongen de aanwezigen al aan Europese actie om het aantal slachtoffers te verminderen.

Nog vlak voor de tragedie vorige week heeft Kerk in Actie het ministerie van Veiligheid en Justitie ertoe uitgenodigd om te praten over het grote aantal jongeren dat Somaliland wil verlaten, terwijl de familie in angst achterblijft, omdat zovelen omkomen. We vragen kerken om stil te staan bij alle slachtoffers die omkwamen op weg naar Europa en zullen het gesprek over het terugdringen van deze aantallen slachtoffers met overheden binnen Europa voortzetten.

8 oktober 2013.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl