Symposium Tell Me!

Via Kerk in Actie ontvingen wij de volgende uitnodiging van de Werkgroep Kind in azc, die in samenwerking met het COA en Stichting de Vrolijkheid het Symposium Tell Me! presenteert.

Kinderrechten in asielzoekerscentra
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) startte met een project Kind in de Opvang en kreeg meer aandacht voor de bijzondere positie van kinderen. Met de financiële steun van het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF) en co-financiering van Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Nederlandse overheid boekten UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children binnen het project Tell Me! concrete resultaten op het terrein van participatie, de kennis over kinderrechten en informatie voor kinderen in asielzoekerscentra. 

Met steun van het EVF heeft Stichting de Vrolijkheid in asielzoekerscentra de participatie van kinderen creatief vormgegeven en op 28 azc's een jongerenraad georganiseerd. Op 21 juni 2013 krijgen alle kinderen in asielzoekerscentra toegang tot de website www.tell-me.nl. Daarop vinden zij, hun ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Hoogste tijd om ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 2013 met alle betrokkenen de stand van zaken te delen, de successen te vieren en de doelen voor de toekomst vast te stellen.

Data en aanmelden
21 juni 2013
Humanity House, Prinsegracht 8 – Den Haag
Aanmelden: aanmelden@humanityhouse.org o.v.v. Tell Me!

Programma
13.45 Inloop, koffie, thee.

14.10 Welkomstwoord door dagvoorzitter Mardjan Seighali, directeur UAF.

14.15 Successen Tell Me! en doelen voor de toekomst. Karin Kloosterboer, UNICEF Nederland en voorzitter van de Werkgroep Kind in azc.

14.35 Interview Joke van Vessem van VluchtelingenWerk Nederland en Carla van Os van Defence for Children over hun bijdragen aan Tell Me!

14.45 Presentatie Jongerenraad – Stichting de Vrolijkheid.

15.15 Successen van het project Kind in Opvang, gepresenteerd door Janet Helder, bestuurslid van het COA.

15.45 Lancering van www.tell-me.nl

16.00 Nadere kennismaking met partners met sapje & hapje.

17.00 Einde.


Foto: Werkgroep Kind in azc

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl