Zet Oeigoeren niet uit

De publicatie 'Geen weg terug: Risico's bij gedwongen terugkeer van Oeigoeren' van VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International is op 12 april naar de woordvoerders in de Tweede Kamer verstuurd. Hiermee willen zij opnieuw aandacht vestigen op het beleid ten aanzien van Oeigoeren die in Nederland asiel aanvragen. VluchtelingenWerk Nederland is lid van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken.

In 2012 en begin dit jaar heeft Nederland vijf keer een poging ondernomen afgewezen Oeigoeren terug te sturen naar China. Deze uitzettingen zijn uiteindelijk op het laatste moment niet doorgegaan. Voor zover bekend, heeft van alle Europese landen alleen Zweden in de afgelopen jaren twee Oeigoeren teruggestuurd. Van deze twee is niets meer vernomen. Zweden heeft sindsdien, mede naar aanleiding van informatie van haar eigen ambassade in Beijing medio 2012, aan alle Oeigoerse asielzoekers een verblijfsvergunning verleend. In de praktijk bieden ook andere Europese landen Oeigoeren bescherming.

Op basis van informatie van onder meer de Zweedse overheid, academici, Human Rights Watch en Amnesty International bestaat er wat VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International betreft geen twijfel dat Oeigoeren die in Nederland asiel hebben aangevraagd, bij uitzetting een groot risico lopen op ernstige schendingen van hun mensenrechten (arrestatie, gevangenschap, marteling en soms 'verdwijning'). 

Nederland zou zich bij uitzetting van Oeigoeren naar China schuldig maken aan schending van het verbod op refoulement. Oeigoerse asielzoekers verdienen om die reden bescherming in Nederland. Tot nu maakt het beleid, ondanks oproepen van VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International, afwijzing en uitzetting echter nog steeds mogelijk. Op dit moment beraadt staatssecretaris Teeven zich op het asielbeleid betreffende China. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International vragen de Tweede Kamer daarom er bij de staatssecretaris op aan te dringen het beleid te wijzigen, en aan Oeigoerse asielzoekers bescherming te bieden.


Foto: rapport 'Geen weg terug'.

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl