Stichting Op 't Stee

wordt vriend, doneer of adopteer een asielzoeker!

Ruim 2 weken geleden stuurden wij een nieuwsbrief rond met een bericht waarin we vroegen of mensen vriend wilden worden van de Stichting of (samen met anderen) een asielzoeker zouden willen adopteren. We zijn blij met de positieve reacties. Als u nog niet van deze actie heeft gehoord, dan vragen we U, zo vlak voor de Kerst en het einde van het jaar, om ons alsnog te helpen.


Hoe kunt U ons helpen?
Heel eenvoudig. Bijvoorbeeld door onderstaande strook uitprinten en ons ingevuld toesturen of door onze voorzitter te bellen (06 442 333 15). 


Opvang kost veel geld
Om het duidelijk te maken: wekelijks krijgen de asielzoekers een leefgeld van 30 euro. Op jaarbasis is dat alleen al rond de 1500 euro. Daarbij komen, reiskosten, proceskosten, onderhoud van de huizen etc. Een asielzoeker kost daarom gemiddeld 2500 euro op jaarbasis.

Wilt U een asielzoeker adopteren?
Om ons werk goed te kunnen blijven doen hebben we een adoptie plan opgezet. U (of b.v. een aantal bedrijven, een kerk of verenigingen samen) adopteert een asielzoeker voor een bedrag van 1500 euro per jaar. Overleg binnen Uw kerk, vereniging, bedrijf, groep o.i.d of u in de komende maand zo'n toezegging wilt en kunt doen. Alternatief voor Kerst of de jaarwisseling? Dus, alle reden om -juist in deze periode- een asielzoeker te adopteren.

Het mes snijdt aan 2 kanten
U helpt iemand, die geen andere mogelijkheden heeft. Wij helpen U door uw naam breed te verspreiden (b.v. 4x per jaar) verschijnt een informatiebrief die naar 1200 adressen gaat. Leuk toch als uw naam daar elke keer weer op staat? Maar bij andere gelegenheden kunnen we ook uw naam noemen. Op onze website komt uw naam prominent te staan. U krijgt van ons regelmatig informatie over de geadopteerde asielzoeker (privacy gegevens kunnen we niet geven) en natuurlijk, u kunt ook een anonieme schenking doen.

Vriend worden kan ook
Wilt en kunt u ons helpen maar het bedrag is nu nog even te hoog, dan kunt U (en b.v. alle mensen in uw bedrijf of vereniging ook) VRIEND worden voor 10 euro per maand.

Informatie
Meer weten? Bel of mail de voorzitter Dhr. Jo. Schulte tel 06 442 333 15 of mail. Liefst zien we onderstaande antwoordstrook terug via ons e-mail adres zwolle03@hotmail.nl. Ons bankrekening nummer is 317035134.

Print onderstaand gedeelte uit. U kunt het ook sturen naar: Op 't  Stee, p/a Hesselterbrink 259, 7812 CJ Emmen. Bellen kan ook : 0591-610519 of zwolle03@hotmail.nl.

Ondergetekende:
 
Naam bedrijf/vereniging:.....................................
Adres:..............................................................
Postcode/woonplaats:.........................................
Telefoon:.......................................
webadres:.......................................
email:...........................................
 
 
Wil graag:
 
O een asielzoeker adopteren voor € 1.500 per jaar
O vriend worden van Op 't Stee à € 10,- per maand.(of... meer mag ook € ... per jaar)
O geeft een eenmalige gift van   € ……
O Uw bankrekening nr. is .........................
O Handtekening.......................
 
Rekeninghouder machtigt de St. Op `t Stee maandelijks 10 euro ( of ander bedrag) van zijn/haar rekening af te schrijven tot wederopzegging.Wederopzegging kan tot op ieder moment, schriftelijk of telefonisch.De St. Op `t  Stee is ANBI erkend. Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen.
 

 

De stichting Op 't Stee kan ook uw hulp goed gebruiken.

Wordt vrijwilliger en/of stort uw bijdrage op bankrekening: 317035134

Of vraag de nieuwsbrief aan: Joopvanluit@home.nl

 

Nieuwe website
Op 't Stee heeft onlangs een prachtige nieuwe website in gebruik genomen. Beslist een bezoekje waard.
 Klik hier en u bent op de site. 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl