Campagne 'Het gaat om mensen'

Laatste schoolweek ...

Laatste schoolweek ...Bij mijn kleinkinderen op school. De laatste schoolweek gaat in. Ook tijd voor mij om terug te blikken. Mij is dit schooljaar opgevallen, dat kinderen niet snel onderscheiden. De kinderen, die van het AZC afkomstig zijn, maken werkelijk deel uit van de schoolbevolking, als vanzelfspre-kend. Veelkleurig, mag ik wel zeggen.

Gaat het belsignaal, dan ... Lees verder>>

Terug ... in zijn moederland

We belden Isi. Zelf had hij dit al menigmaal gedaan. Maar de verbinding kwam bij voortduring niet of slecht tot stand. Op weg naar ... lees verder>>

Vaderschap ...

Hij is de oudste. De oudste van het zevental Syriërs, waarmee wij sinds ‘Heumensoord’, kennis hebben gemaakt en die we ... lees verder>>

De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is een campagne ‘Het gaat om mensen’ gestart om duidelijk te maken dat het om concrete mensen gaat in de vragen rond vluchtelingen in Nederland. Met het motto ‘Hoe gevoelig ben je?’ op posters en in verhalen doet men een appel op de kerkelijke achterban om zich te verdiepen in de persoonlijke consequenties van mensen die moeten vluchten.

Het artikel Campagne 'Het gaat om mensen'  is een algemene inleiding op de campagne, de overige artikelen zijn verhalen van en over vluchtelingen in Nederland.


Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan