CPT-rapport

De Raad van Europa over de Nederlandse vreemdelingenbewaring

De Raad van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) heeft op 9 augustus jl. een rapport gepubliceerd over haar meest recente bezoek aan Nederland, in oktober 2011. De delegatie van het CPT bezocht daartoe een aantal politiebureau's, gevangenissen en psychiatrische klinieken.

Het CPT bestaat uit onafhankelijke en onpartijdige leden afkomstig uit verschillende professionele disciplines, zoals juristen, artsen en specialisten op het gebied van politieaangelegenheden en het gevangeniswezen. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kiest een lid voor het CPT voor elke lidstaat. Het Secretariaat van het CPT is onderdeel van het Directoraat-Generaal Mensenrechten en Juridische Zaken van de Raad van Europa.


Lees hier het complete persbericht (Engelstalig).

Lees hier het rapport (Engelstalig).

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl