COA onder de loep

Overzicht van asielopvang per 1 mei 2012

In het overzicht Coa onder de loep [PDF, bron: COA] vindt u de cijfers ten aanzien van de in- en uitstroom van asielzoekers en de bezettingsgraad van opvanglocaties van het COA per 1 mei 2012.  

Meer informatie kunt u ook vinden op: www.coa.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl