Campagne 'Het gaat om mensen'

De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken start een campagne ‘Het gaat om mensen’ om duidelijk te maken dat het om concrete mensen gaat in de vragen rond vluchtelingen in Nederland. Met het motto ‘Hoe gevoelig ben je?’ op posters en in verhalen doet men een appel op de kerkelijke achterban om zich te verdiepen in de persoonlijke consequenties van mensen die moeten vluchten.

Aanleiding voor de campagne vormt de ergernis over de politiek, die de neiging heeft om over vluchtelingen te spreken in versluierende algemene taal. Het gaat dan niet meer om het verdriet, de angst en de zorgen van concrete mensen met een naam, maar over een ‘vloedgolf van vluchtelingen’, ‘een statistisch lastige problematiek’ en andere analyses die onvoldoende de pijn van individuele mensen weergeven.

De projectgroep heeft persoonlijke verhalen beschikbaar die mensen kunnen lezen in boekjes en via de website. Er zijn posters die appelleren aan de thematiek en er zijn ontmoetingen van mensen op locaal niveau. De campagne sluit aan bij de dag van de mensenrechten en is afgestemd met de inzet van enkele partners van de Raad van Kerken, zoals VluchtelingenWerk Nederland, die in december campagne voert onder het thema ‘Leven in veiligheid’. Ook daarin staat het verhaal van de vluchteling centraal.

downloaden
logo (eps-bestand/downloaden met Firefox): klik hier
downloaden posters/logo: klik hier
downloaden posters/logo (met snijmarkeringen): klik hier

Het materiaal van de campagne van VluchtelingenWerk Nederland, die vanaf 14 december loopt is te vinden op www.leveninveiligheid.nl

Het campagneplan voor juli 2012 kunt u hier downloaden (PDF).

Foto: beeldmerk van poster bij campagne (te downloaden inclusief tekst)

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl