Dag van voorbeden

Dag van voorbeden ter herdenking van omgekomenen bij EU-grenzen

Samen met Christenen in andere Europese landen, willen we rond 20 juni 2012 in onze voorbeden met name migranten en vluchtelingen gedenken, die op zoek naar een beter leven zijn omgekomen op weg naar Europa.

Wij betreuren dat het afgrendelen van de buitengrenzen van de Europese Unie dodelijke gevolgen heeft. De grensbewaking vind plaats met behulp van steeds meer hoogwaardige technische apparatuur en door het sluiten van overeenkomsten met buurlanden en doorvoerstaten, alsmede overname-overeenkomsten met deze landen, ook als daar de mensenrechten worden geschonden.

Er zijn geen precieze cijfers bekend van het aantal mensen dat op deze wijze is omgekomen. Na media-rapporten te hebben bestudeerd, kwam de mensenrechtenorganisatie 'Fortress Europe' tot de conclusie dat in de periode 1 januari 1993 tot 29 januari 2012 minstens 16.136 mensen aan de grenzen met Europa zijn gestorven. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt veel hoger, omdat veel doden nergens worden vermeld.

In bijgaande PDF vindt u informatie, voorbeden en ideeën voor een dag zoals hierboven beschreven, gepubliceerd door de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) en de German Ecumenical Committee on Church Asylum.

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl