Dromen, zonder dromen geen verzet

woensdag 21 maart 2007: twee maal vieren en dromen van een nieuwe wereld

De Internationale Dag tegen Racisme wordt op 21 maart gehouden. Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen de apartheid.

De Raad van Kerken in Nederland en Kerkinactie organiseren op 21 maart, samen met enkele pastores uit de stad Utrecht en de interreligieuze stichting Kerk en Buitenlanders, een middaggebed onder de titel Dromen, zonder dromen geen verzet.
Het middaggebed  begint om 12.00 uur en wordt gehouden in de Wijkplaats, Joh Camphuijsstraat 101 te Utrecht.
De handreiking en de liturgie van het middaggebed zullen op 21 maart op de website www.raadvankerken.nl, www.kerkinactie.nl en www.pkn.nl verschijnen, maar zijn ook op te vragen bij m.runia@pkn.nl.

Na het middaggebed en het gebruik van de lunch is er een tweede viering. Dan vieren we het tot stand komen van een pardonregeling in het regeerakkoord. Heel veel vrijwilligers en asielzoekers hebben jarenlang de strijd voor een pardonregeling volgehouden. Elk moment werd gebruikt voor acties. Zelfs liepen er regelmatig verschillende acties tegelijk, zo vurig werd er verlangd naar een regeling voor hen die al zo lang hier zijn, omdat ze bij ons horen. En nu dan eindelijk met succes. Wat een energie en doorzettingsvermogen! Hartverwarmend. De Raad van Kerken in Nederland en Kerkinactie willen samen met al die mensen vieren dat dit nu gehonoreerd is in het regeerakkoord. Daarom is er de gelegenheid tot het bijwonen van de musical Dromen van de interculturele theatergroep Mudanthe (www.mudanthe.nl) en het eten van taart. Om 13.30 uur zetten we de vesper dus voort met de musical, eveneens in de Wijkplaats, Joh Camphuijsstraat 101, te Utrecht.

In verband met de ruimte, de broodjes en de taart is het belangrijk dat u zich aanmeldt, dat kan via m.runia@pkn.nl of g.werkman@pkn.nl of tel. 030 8801756/8801888. 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl