website www.pardonnu.nl

In het regeerakkoord is een pardonregeling opgenomen voor mensen die nog onder de oude vreemdelingenwet, dus voor 1 april 2001, in Nederland asiel hebben aangevraagd. Omdat er ongetwijfeld veel vragen zijn over deze regeling hebben VluchtelingenWerk Nederland, INLIA en het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang en Terugkeerbeleid (LOGO) het initiatief genomen een website met de meest recente informatie in te richten.

Op www.pardonnu.nl zijn de antwoorden te vinden op de meeste gestelde vragen. De website wordt aangepast zodra er nieuws te melden is.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl