Brochure met bijbelstudies ter voorbereiding op Sibiu

Het licht van Christus schijnt over allen. Hoop op eenheid en vernieuwing in Europa

'Licht' is in de bijbel een zeer belangrijk woord. Het voert mensen door de bijbel heen; van het boek Genesis tot aan het boek Openbaring. In het kader van de voorbereiding op de derde Europese Oecumenische Assemblee te Sibiu heeft de Raad van Kerken in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Nederlandse Zendingsraad een brochure met bijbelstudies uitgegeven rond dit thema 'Licht'.
In de brochure belichten negen auteurs bijbelpassages rond het thema 'Licht'. De bijbelteksten die behandeld worden zijn: Genesis 1:3-5; Psalm 36:10; Jesaja 42:6-7; Matteüs 5:14; Johannes 8:12; 2 Korintiërs 4:6; Galaten 3:29; 1 Johannes 1:5-10 en Openbaring 21:23. De studies zijn niet wetenschappelijk van opzet. Eerder wil de brochure een handreiking geven voor de individuele en de gezamenlijke bijbelstudie in parochies, gemeenten en oecumenische groepen. Hiertoe zijn de bijdragen opgebouwd rond een vast stramien: de uitleg van de bijbeltekst die gevolgd wordt door een toespitsing op de situatie van de kerk in Nederland en/of Europa. Iedere tekst mondt uit in een gebed en een of meer gespreksvragen.
Vanuit een veelkleurigheid van gezichtspunten wordt in de diversiteit van bijdragen verhelderd hoe God in Christus de bron van licht en leven is. In deze studies is een hunkering voelbaar naar een nieuwe en vitale verkondiging van het evangelie in onze geseculariseerde cultuur en samenleving.

Kosten brochure 4,50 euro (excl. portokosten)
Bestellen: rvk@raadvankerken.nl 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl