Oecumenisch Bulletin

informatieblad van de Raad van KerkenMei 2017 verscheen het tweede nummer van 2017, met als titel 'Kerkproeverij'. In dit nummer veel informatie over de Kerkproeverij op 9 en 10 september. Wie nodig jij uit om de dienst in de kerk mee te maken? Verder het thema voor de Week van gebed 2018, een nieuw pelgrimslied en de laatste levensfase.

U kunt dit bulletin hier downloaden: klik hier


Verschijnt met ingang van 1 januari 2009 3 x per jaar (soms 2 x)
Een maal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Daarnaast verschijnt 2 x (soms 3 x) per jaar een special (Oecumenische Bezinning)
redactie en administratie: secretariaat Raad van Kerken

Oecumenisch Bulletin (pdf):
1/2017: klik hier
2/2016: klik hier
1/2016: klik hier
3/2015: klik hier.
2/2015: klik hier.
1/2015: klik hier
2/2014: klik hier
1/2014: klik hier
3/2013: klik hier
2/2013: klik hier
1/2013: klik hier
3/2012: klik hier
2/2012: klik hier
1/2012: klik hier
2/2011: klik hier
1/2011: klik hier

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan