Onze Vader gezongen

Op maar liefst twaalf verschillende melodieën uit vele stromingen van het christendom is zaterdag 4 november door zo'n 150 mensen het 'Onze Vader' gezongen: van gregoriaans tot muziek uit migrantenkerken (van zangeres Denise Jannah en de Molukse componist Tamaela), van een compositie uit het Leger des Heils tot een melodie uit Taizé.

Zaterdag 4 november werd de dag geopend door Gert Landman - Opening zangdag (Word-document).
Verder waren er inleidingen van de heer Andries Govaart - Zingen met ziel (Word-document) en mevrouw Arnoldien van Berge - Wat leerde Jezus ons bidden? (Word-document)De Nieuwe Bijbelvertaling is een vertaling van en voor Nederland, Vlaanderen en andere Nederlandssprekende landen. Zij schept grote mogelijkheden voor oecumenisch bidden, vieren en leren.

De tekst van Matteüs 6:9-13 uit de NBV vormde de inspiratiebron voor twaalf nieuwe composities in de stijl van verschillende kerkelijke tradities. Van gregoriaans tot gospel, van Byzantijns tot Javaans. Een aanvulling op het repertoire van kerkkoren.

De twaalf composities zijn bijeengebracht in een handzame zangbundel voor koorzangers/kerkzangers. De bundel bevat de zangpartituren - sommige eenstemmig, andere meerstemmig - van de twaalf zettingen. Een begeleidingspartituur is apart verkrijgbaar. De bundels kosten slechts € 4,00 per stuk en zijn verkrijgbaar in paketten van vijf stuks voor € 20,00. (tot 1 februari 2007 is de prijs € 18,00).  

Deze uitgave is te verkrijgen via het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.

Besteladressen: info@rkbijbel.nl en venv@bijbelgenootschap.nl

Gegevens

titel
Onze Vader gezongen
redactie W. Blonk e.a.
formaat 21 x 14,5 cm oblong
omvang ca 32 pagina's, geniet gebrocheerd
ISBN 90 6173 947 0
ISBN 978 90 6173 947 0
per 5 stuks geseald in krimpfolie

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl