Maand:  


Van 17 maart 2017 10:00 t/m 17 maart 2017 16:00 :
Kerkenbeurs
De werkgroep Kerkennacht van de Raad van Kerken zal met een stand aanwezig zijn op de kerkenbeurs, die dit jaar op 17 en 18 maart wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Steeds van 10.00 tot 16.00 uur.

Van 17 maart 2017 13:00 t/m 17 maart 2017 17:00 :
Werkbezoek Schiphol
Pastores en leden van raden van kerken worden uitgenodigd voor een werkbezoek op Schiphol.

Kernthema is: crisispastoraat. Er is eerst een kuiermoment. Naast informatie hoe men op Schiphol omgaat met crisispastoraat (Nico Sarot, luchthavenpastor vertelt daarover) is er gesprek over de raakvlakken met de parochie en gemeente. Age Kramer, Meindert en Hanna Burema geven daar hun mening over. Natuurlijk komen de bezoekers zelf ook aan het woord.

Opgave via rvk@raadvankerken.nl; plaats: Schiphol; organisatie: Raad van Kerken Noord-Holland in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken en het Luchthavenpastoraat. Het begint bij het Meetingpoint vlak voor de aankomsthal.

Van 24 maart 2017 13:30 t/m 24 maart 2017 16:00 :
Eucharistie/avondmaal
Peter-Ben Smit, Maarten Wisse en Remco Robinson hebben een vragenlijst gemaakt waarmee je de beleving van eucharistie en avondmaal kunt monitoren. Ze delen de conclusies met mensen uit de kerken. Plaats: Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Opgave via rvk@raadvankerken.nlVan 30 maart 2017 18:00 t/m 30 maart 2017 21:30 :
Samen tegen armoede
Samen tegen armoede. Uitwisseling van actuele initiatieven en ontwikkelingen ten dienste van de onderkant van de samenleving. Vier regionale bijeenkomsten. Deze op 30 maart vindt plaats in de Kruiskerk in Meppel. Meer informatie en aanmelden: https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan