Maand:  


Van 13 november 2017 14:00 t/m 13 november 2017 17:00 :
Bisschop Mirkis
Bisschop Mirkis uit Irak is op bezoek in Nederland. Belangstellenden kunnen hem ontmoeten van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4 in Utrecht. Meer informatie en aanmelding: Gerrit Jan Westerveld, tel. 030 296 30 78 gj.westerveld@tiscali.nl

Van 15 november 2017 14:00 t/m 15 november 2017 16:00 :
Overleg G-kerken
De Raad van Kerken en de 3 G-kerken (Gereformeerd Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerd, Christelijk Gereformeerd) organiseren een gezamenlijk overleg, breder van opzet dan men gewend is. Doel is de onderlinge kennismaking te verdiepen en verbreden. Het betreft een vergadering waarvoor men een specifieke uitnodiging nodig heeft. Het resultaat van de bijeenkomst komt later op de website. Plaats: Amersfoort, Kon. Wilhelminalaan 5.

Van 21 november 2017 13:15 t/m 21 november 2017 17:00 :
Hindoes en christenen over geestelijke zorgverlening
Studiemiddag

Geestelijke zorgverlening vanuit een hindoe en een christelijk perspectief

Op deze studiemiddag gaan hindoes en christenen in gesprek over de voorwaarden, de betekenis en het eigen karakter van de geestelijke zorgverlening in verschillende zorginstellingen vanuit een hindoeďstische dan wel christelijke achtergrond. Hoewel de focus ligt op zorginstellingen als ziekenhuizen en verzorgingshuizen, zal er ook aandacht zijn voor de zorgverlening in de gevangenis en in het leger.

Organisatoren: • De afdeling voor Buddhist, Hindu and Interfaith Spiritual Care van de Vrije Universiteit te Amsterdam en • de Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken in Nederland

Locatie:
Protestantse Theologische Universiteit
Filmzaal, zaal 1E-24
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Informatie bij Dr. Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com

Aanmeldingen bij Razi Quadir van Buddhist, Hindu and Interfaith Spiritual Care, e-mail: evenementen.gv@gmail.com

Programma:

Van 28 november 2017 19:00 t/m 28 november 2017 21:15 :
Verkenning Kerken8 2019
Verkenning van Kerkennacht 2019. Is er draagvlak? Wat zou een leidmotief kunnen zijn? Is weekend 21-23 juni 2019 geschikt? Iedereen kan zich aanmelden en meepraten. Doe idee op voor een eigen invulling en help de landelijke kerngroep met imput. Plaats: Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Aanmelding rvk@raadvankerken.nl

Van 29 november 2017 10:00 t/m 29 november 2017 12:30 :
Werkbezoek verpleeghuis
Werkbezoek van een delegatie van de Raad van Kerken aan een verpleeghuis. Doel is ter plekke mensen spreken over de waarde van de vierde levensfase en de laatste vragen waarvoor men kan komen te staan. Deelname op uitnodiging door de Raad. Er zal na afloop uitvoerig verslag worden gedaan van de ontmoeting.

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan