Hoofddoekje

Bij de discussie over het dragen ( op beschaafde, niet al te opvallende wijze zoals de agente in Amsterdam deed) van een hoofddoekje bij de politie of in het uitoefenen van een andere publieke functie wil ik graag het volgende ter overweging meegeven:


Op het dragen van zichtbare attributen op het lichaam uit (geloofs)overtuiging kan volgens mij geen enkel negatief argument worden gestempeld. Eng: gestempeld!


Zo komt de afwijzende discussie over dit voor velen heikele onderwerp op mij over. Een hoofddoekje is totaal iets anders dan een gezichtbedekkende burka, een niqab of chador. Een hoofddoekje in de vorm van een hiyab staat elegant en vriendelijk als uiterlijk vertoon van een vrouw die gelooft in de waarde van haar overtuiging en is volstrekt acceptabel in onze westerse samenleving.


Een hoofddoekje, een keppeltje, een christelijk kruisteken of een socialistische ster (voor zover ze er nog zijn) mag toch geen beletsel zijn om een publieke functie uit te oefenen. Dan kunnen wij het ook nog wel even hebben over de opdringerige tattoos die functionarissen in openbare functies menen te moeten etaleren. De multiculturele samenleving is een feit. Daar kan niemand meer omheen.

Wij zullen, en met wij bedoel ik iedereen die zich in Nederland heeft genesteld, gebaat zijn bij verdraagzaamheid.

Wat maakt het uit of iemand laat zien waarin hij of zij gelooft? Het zijn de starre denkers onder ons, zowel aan Moslim zijde, als aan Christelijke zijde, als aan Joodse zijde, als bij de Ongelovigen onder ons, die zorgt voor de heersende onverdraagzaamheid.


Ik zie liever een vriendelijk ogende moslima achter de balie in overheidsfunctie of als politiefunctionaris, dan een chagrijnige kortgebekte vrouw vol tattoos die op mij agressief overkomt.

Een wijs gezegde luidt: “It takes two to tango.” Met andere woorden: “We hebben elkaar nodig om op vreedzame wijze samen te leven.” Waar de ander niet mee doet en de boel verziekt of erger, ben ook ik voorstander van ingrijpen.


Buitensluiten echter van mensen omdat zij blijk geven van wie zij uit vreedzame overtuiging zijn, lijkt mij leiden tot verdere verharding en uiteendrijven van elkaar in een samenleving die onderlinge saamhorigheid hard nodig heeft.


Rik Bronkhorst.


Rik Bronkhorst is journalistiek ambassadeur bij de Raad van Kerken. Hij schrijft waarnemingen die een persoonlijke visie vertolken en lezers willen stimuleren tot een eigen standpunt te komen. Qua inhoud vertolken ze niet per se de visie van de Raad. Bovenstaand onderwerp is een voorbeeld van een onderwerp dat verder niet in een plenaire raadsvergadering aan de orde is geweest. Om u als lezer gelegenheid te geven te reageren is onderstaande reactiemogelijkheid geopend.

Bron foto: Publieke ruimte van internet

Reacties: 1-3
Door Gast: Geert Lastman @ 2017-05-31 12:47:29
neutraal
Eigenlijk ben ik het niet met Rik eens. Wat mij betreft presenteren overheidsdienaars zich zo neutraal mogelijk. Dus geen religieuze symbolen. Ook geen kraaltjes en kettinkjes met foto's. Geen tatoeages met persoonlijke uitingen. Je vertegenwoordigt algemeen belang en algemene benadering.
Door Gast: Emilio @ 2017-06-01 16:42:40
duidelijke regels
Beste Rik, even voor het onderscheid: de politie rekruteert volgaarne medelanders. Op basis van hun kwaliteiten. Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten, zo luidt de objectieve mores. (de praktijk soms daargelaten dus) Wij koesteren scheiding van kerk en staat. Hier woonachtig en werkzaam in een publieke functie: een redelijk compromis dunkt me. Waarom spreken van uitsluiting en/of verharding als er gewoonweg duidelijke regels gesteld worden aan een functie? En wie beoordeeld de grens tussen (een korte) burka, niqab, chador en (een lang) hoofddoekje?
Door Gast: Eduard @ 2017-06-01 23:44:42
Onderscheid
Ik vind het heerlijk als er bij alle meningen in een land ook mensen zijn die onpartijdigheid uitstralen. Gezagsdragers, of ze nu van de politie zijn of een andere rol hebben, zijn er voor iedereen. Wat heerlijk als ze dat in kleding ook uitstralen. Even niet meegetrokken in wat mensen persoonlijk allemaal vinden.
Reacties: 1-3
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl