Onderweg

Wij, mensen, zijn onderweg.  
Sommigen bewust, anderen zonder besef.
Vanuit de kerken lopen we graag een stukje mee.
We noemen het een pelgrimage.

Vijf invalshoeken:

     
  Levensstijl    Engagement    Actueel     Materialen 

  AchtergrondenLevensstijl: over bezieling
Engagement: over betrokkenheid
Actueel: over evenementen
Materialen: over hulpmiddelen
Achtergronden: met verdiepingenWil je zelf materiaal aanreiken voor deze site?
Stuur het naar rvk@raadvankerken.nlWil je opmerkingen kwijt voor anderen?
Hieronder is ruimte:

Reacties: 1-7
Door Gast: Kees Nieuwerth @ 2015-08-14 12:09:58
nieuwe website pelgrimage
Als voorzitter/trekker van de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken ben ik blij met deze nieuwe en meer toegankelijke website. IK hoop dat mensen reageren met suggesties voor aanpassing en verbetering of voor actie!
Door Gast: Reinders @ 2015-08-19 08:58:04
020
Hou het dichtbij mensen.
Pelgrimage is toch niet anders dan deftig praten over het gewone leven.
En engagement niet anders dan: gewoon hart hebben voor elkaar en het voor elkaar opnemen.
Door Gast: Dr. J. Verburg @ 2015-09-01 12:11:40
Klimaatverandering
Allereerst bedankt voor uw prachtige uitgave van 'Met liturgie naar buiten'. Als bioloog - en Christen - wilde ik reageren n.a.v. het artikel Parijs 2015. Wat betreft de klimaatverandering wordt er op gewezen, dat de mens daar wel iets aan kan doen.

Misschien mag ik naar aanleiding daarvan wijzen op iets waar de mens ook iets aan kan doen: het terugdringen van de omvang van de wereldbevolking. In zo'n kort artikel kunt u uiteraard niet alles aan de orde stellen. Maar ik heb de indruk, dat dit thema in de kerk (en de politiek) nogal - stilzwijgend - gemeden wordt.

Ik begrijp, dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt, maar het zou in elk geval de moeite waard kunnen zijn het eens bespreekbaar te maken, mogelijk uitgaande van een stelling in een dissertatie, dat de opdracht van Genesis 1: 28 wel als vervuld mag worden beschouwd.
Door Gast: Dijkstra @ 2015-09-04 21:40:25
Kinderen
Natuurlijk is de omvang van de bevolking een punt. Maar om bij klimaat dat zo naar voren te halen kan misverstanden geven, dunkt me. Men wekt de indruk dat een deel van de mensen niet welkom is. Bovendien blijkt dat de omvang van gezinnen afneemt naarmate je mensen meer ontwikkeling geeft. In die zin loopt het in de slipstream van andere processen mee.
Door Gast: Gerrit Oudkerk @ 2015-09-10 19:33:51
Peace
Complimenten voor de blog van de Wereldraad.
Goed dat Nederlandse pelgrimage in Den Haag van 20 september daar ook bekend wordt gemaakt.
Want vrede is internationale zaak.

Vrede voor jou.
Door Gast: Jose Orientes @ 2015-11-08 08:51:26
Spain
A special greeting from abroad.
Good to see the initiatives of the Dutch Council of Churches.
It makes us aware that the pilgrimage is going on all over the world.
We need solidarity.
In relation to the environment.
In relation to young people, so they can participate in work and welfare.
In relation to Christians who are persecutd.
Let us pray for those brothers and sisters.
Jose Jesus, brother in Christ.
Door Gosse @ 2015-12-15 10:36:53
Wegen en ontmoetingen
Pelgrimeren het wandelen langs vreemde wegen waar je mensen ontmoet. Openstaan voor de ander, luisteren naar natuur en mens. En dan zonder dat je er om zocht Jezus ontmoeten in die ander. In een kerk een kaarsje branden en een gebed opzenden. in gesprek met jezelf en dan beseffen dat die ander naast je zit. De antwoorden komen niet uit jou maar van die ander die er ook voor jou wil zijn. Die ander begrijpt je pijn en zorgen en opent je ogen en oren. dan kun je er ook weer zijn voor de ander die je ontmoet op de weg die niet vreemd meer is maar een deel van je wordt.
Dan is er die ene zin : Vader wat geweldig dat wij deze (levens) weg samen met u mogen wandelen.

Gosse Ytsma
Pelgrim
[gewijzigd door Gosse @ 2015-12-15 10:39:52]
Reacties: 1-7
Uw reactie
Naam (Log in): 
E-mailadres: 
Onderwerp: 
Bericht:

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl