Verkenning Kerken8 2019

Begintijd 28 november 2017 19:00

Eindtijd 28 november 2017 21:15

Verkenning van Kerkennacht 2019. Is er draagvlak? Wat zou een leidmotief kunnen zijn? Is weekend 21-23 juni 2019 geschikt? Iedereen kan zich aanmelden en meepraten. Doe idee op voor een eigen invulling en help de landelijke kerngroep met imput. Plaats: Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Aanmelding rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan