Overleg G-kerken

Begintijd 15 november 2017 14:00

Eindtijd 15 november 2017 16:00

De Raad van Kerken en de 3 G-kerken (Gereformeerd Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerd, Christelijk Gereformeerd) organiseren een gezamenlijk overleg, breder van opzet dan men gewend is. Doel is de onderlinge kennismaking te verdiepen en verbreden. Het betreft een vergadering waarvoor men een specifieke uitnodiging nodig heeft. Het resultaat van de bijeenkomst komt later op de website. Plaats: Amersfoort, Kon. Wilhelminalaan 5.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl