Vloggen

Begintijd 29 september 2017 13:00

Eindtijd 29 september 2017 16:00

Welke mogelijkheden kan een kerkelijke gemeente gebruiken om filmpjes in te zetten voor het werk? Een verkenning in algemene zin met in het tweede deel een toespitsing op de 'Young Pilgrimage' in 2018. Plaats: Raad van Kerken, Amersfoort. Organisatie: Teun-Jan Tabak en Klaas van der Kamp. Deelname mogelijk na opgave via rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl