Week van gebed 2018

Begintijd 21 januari 2018 00:00

Eindtijd 28 januari 2018 00:00

De Week van gebed voor de eenheid van de christenen is in 2018 van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2018.

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan