Werkbezoek Schiphol

Begintijd 17 maart 2017 13:00

Eindtijd 17 maart 2017 17:00

Pastores en leden van raden van kerken worden uitgenodigd voor een werkbezoek op Schiphol.

Kernthema is: crisispastoraat. Er is eerst een kuiermoment. Naast informatie hoe men op Schiphol omgaat met crisispastoraat (Nico Sarot, luchthavenpastor vertelt daarover) is er gesprek over de raakvlakken met de parochie en gemeente. Age Kramer, Meindert en Hanna Burema geven daar hun mening over. Natuurlijk komen de bezoekers zelf ook aan het woord.

Opgave via rvk@raadvankerken.nl; plaats: Schiphol; organisatie: Raad van Kerken Noord-Holland in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken en het Luchthavenpastoraat. Het begint bij het Meetingpoint vlak voor de aankomsthal.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl