Werkdag Vluchtelingen

Begintijd 2 november 2013 10:00

Eindtijd 2 november 2013 15:30

Opgeven : rvk@raadvankerken.nl

Iedereen van harte welkom.

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan