Symposium Mantelzorg

Begintijd 24 juni 2013 14:30

Eindtijd 24 juni 2013 17:30

Met de brochure 'Gij hebt mij bekleed met een mantel van trouw' vraagt de werkgroep Zorg van de Raad van Kerken in Nederland aandacht voor gerichte ondersteuning en bemoediging van mantelzorgers door kerken. De Raad van Kerken is van mening dat zijn leden een belangrijke taak hebben in het initiëren en vormgeven van steun aan mantelzorgers.

Kerken kunnen veel voor mantelzorgers doen, niet als concurrent of vervanging van lokale en professionele hulpverlening, maar ter ondersteuning en signalering van minder zichtbare noden. Eigen expertise en een overvloed aan kerkelijke tradities kunnen zowel in daden als in woorden mantelzorgers ondersteunen.

Toegang € 15,00, inclusief brochure, over te maken op 322105 o.v.v. 'mantelzorg 24 juni'. Aanmelden onder gelijktijdige overmaking van de toegangsprijs via e-mail. Studenten gratis, wel graag aanmelden.
Aanmelden:rvk@raadvankerken.nl

Bekijk de folder: klik hier


Erratum: De staatssecretaris van VWS, drs. M.J. van Rijn, is verhinderd. Hij wordt vervangen door mevrouw drs. E.T. van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl