Samenwerking kerken

Begintijd 26 september 2013 14:00

Eindtijd 26 september 2013 16:30

De Schotse secretaris-generaal van ACTS komt naar Nederland en vertelt over het gebruik van convenanten in het Verenigd Koninkrijk.
Hij laat het gehoor verder kennis nemen met de contextuele bijbelstudie, een methodiek die hij voor het Schots Bijbelgenootschap heeft ontwikkeld. Voor deze bijeenkomst wordt een bijbelgedeelte gekozen, aansluitend bij de convenanten.

De taakgroep Convenanten organiseert deze bijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van convenanten; hetzij voor de eigen raad / kerk / gemeente / parochie, hetzij voor de mogelijkheid om in eigen toerustingswerk de convenanten toe te lichten.

Een ieder is van harte welkom. Toegang gratis.

Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

Bekijk de folder: klik hier(Word-document)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl