The Church

Begintijd 15 maart 2013 13:00

Eindtijd 15 maart 2013 16:30

Studiemiddag over het rapport 'The Church' van de Wereldraad van Kerken. Prof. dr. Leo Koffeman geeft een inleiding op het document. Daarna zeggen vier leden van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap wat hen in een hoofdstuk aanspreekt vanuit de eigen situatie. Aan het woord komen: ds. Margarithe Veen (Achlum), dr. Margriet Gosker (Boxmeer), pr. Wietse van der Velden (Den Haag) en dr. Jurjen Zeilstra (Hilversum). Ds. Klaas van der Kamp vat de gesprekken samen. Dr. Ad van der Helm is middagvoorzitter. Plaats van samenkomst: Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Tijd: 13.00 uur - 16.30 uur. De tekst van het rapport is op deze pagina te vinden bij de stukken voor de Wereldraad / Busan. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl