Missie in ander landschap

Begintijd 19 april 2013 14:00

Eindtijd 19 april 2013 16:30

De Wereldraad heeft het rapport uitgebracht 'Together Towards Life', over missie en evangelisatie in een veranderd landschap. De Nederlandse Zendingsraad en de Raad van Kerken presenteren de vertaling van dit document met daaraan toegevoegd een handreiking van hoe je de tekst in de plaatselijke situatie aan de orde kunt stellen. Een studiemiddag met meer informatie, bedoeld voor iedereen.

Locatie: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort.

Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl