Maand:  


Van 1 september 2017 11:00 t/m 1 september 2017 12:00 :
Kick-off Kerkproeverij
Kick-off van Kerkproeverij op het plein bij de Joriskerk, hartje Amersfoort. Iedereen is welkom. Leo Fijen interviewt enkele mensen. Anne-marie Pronk presenteert een Kerkproeverij-taart en petit-fours. Kees Posthumus spreekt een anekdotisch woord. En er is muziek.

Van 6 september 2017 18:00 t/m 6 september 2017 20:00 :
Jonge mensen
Jonge mensen uit diverse kerken en organisaties ontmoeten elkaar en brainstormen op de toekomst van de oecumene. Ze komen tot een agenda, die in 2018 breder aandacht krijgt tijdens Young Pilgrimage in Nederland. Deze eerste ontmoeting wordt gehouden in Amersfoort, Kon. Wilhelminalaan 5. Er is een broodje voor de deelnemers. Wie wil meepraten, moet zich even opgeven: rvk@raadvankerken.nl

Van 10 september 2017 09:00 t/m 10 september 2017 12:00 :
Kerkproeverij
Kerken en parochies die meedoen met Kerkproeverij vragen eigen kerkleden om mensen uit te nodigen een kerkdienst bij te wonen. Mensen die de gewoonte wat zijn kwijtgeraakt een kerkdienst te bezoeken zijn zo in de gelegenheid weer eens achter de kerkdeuren te kijken en te zien hoe het er toe gaat. Kerken zoals de Zevendedagsadventisten die op zaterdag bij elkaar komen houden de kerkproeverij op zaterdag 9 september; kerken die gewend zijn op zondag bij elkaar te komen nodigen de mensen uit op zondag 10 september in de ochtendviering.

Van 16 september 2017 00:01 t/m 24 september 2017 23:59 :
Vredesweek
'De kracht van de verbeelding'. Dat is het thema van de vredesweek 2017. Op diverse plaatsen zal er een walk of peace zijn, onder meer in Enschede, Vlaardingen en Leeuwarden. Honderden plaatsen besteden in de eredienst aandacht aan de vredesweek. Materiaal is te verkrijgen bij Pax.

Van 29 september 2017 13:00 t/m 29 september 2017 16:00 :
Vloggen
Welke mogelijkheden kan een kerkelijke gemeente gebruiken om filmpjes in te zetten voor het werk? Een verkenning in algemene zin met in het tweede deel een toespitsing op de 'Young Pilgrimage' in 2018. Plaats: Raad van Kerken, Amersfoort. Organisatie: Teun-Jan Tabak en Klaas van der Kamp. Deelname mogelijk na opgave via rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan