Vluchtelingen

De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland signaleert en analyseert de ontwikkelingen op het terrein van het asielbeleid en adviseert vervolgens de Raad van Kerken over in te nemen standpunten of uit te voeren activiteiten. Daarnaast voert de projectgroep activiteiten uit die te maken hebben met bewustwording van
de kerkelijke achterban, zoals de landelijke werkdag vluchtelingen. Ten slotte onderhoudt de projectgroep contacten met de politiek. Regelmatig voert de Raad van Kerken gesprekken met politici en de minister van vreemdelingenzaken. De projectgroep bereidt deze gesprekken voor en neemt eraan deel.

Meer informatie: klik hier


 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl