In memoriam

In Memoriam

Pandit Dewnarain Poetoe (1924-2012)
Bhagwandutt (Bies) Sukhai (1931-2018)


Op 3 maart 2018 overleed Bhagwandutt (Bies) Sukhai, een hindoe die in de eerste periode van de Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken in Nederland een prominente rol heeft gespeeld. Omdat aan een andere hindoe, Pandit Dewnarain Poetoe, bij zijn overlijden op 14 december 2012 helaas geen in memoriam gewijd was, willen we in dit artikel beiden gedenken.


Pandit Dewnarain Poetoe

Pandit Poetoe werd op 23 maart 1924 geboren in Cottica, Suriname. Daar bleek hij een uitstekend politicus die dankzij zijn welsprekendheid in 1963 voor de Nickeriaanse Onafhankelijkheidspartij, opgericht tegen de dominante Verenigde Hindostaanse Partij van Jagernath Lachmon, een zetel in het Surinaamse parlement verwierf. Zijn kiezers vonden dat hij het goed gedaan had en daarom werd hij vier jaar later herkozen.

In 1977 kwam hij naar Nederland en ging hij in Gouda wonen. In dit land werd hij een zeer gewaardeerde pandit die wijd en zijd door hindoes werd uitgenodigd om voor hen rituelen te verrichten waarin de heilige geschriften worden gelezen en uitgelegd, en de ceremoniën te leiden die worden gedaan bij belangrijke momenten als een geboorte, een huwelijk of een crematie.

In april 1992 nam Pandit Poetoe voor het eerst deel aan de vergaderingen van de Werkgroep Hindoeïsme, zoals de contactgroep toen nog heette. Als een enigszins beschouwend mens en tevens groot kenner van de hindoeïstische traditie had hij in de dialoog en in de zaken die georganiseerd werden een belangrijke inbreng. Zo was hij nauw betrokken bij het samenstellen van het boekje Trouwen doen ze toch…: Over huwelijken tussen hindoes en christenen, dat de contactgroep in 1995 heeft uitgegeven. Het boekje was een uitwerking van een workshop gehouden op de Kerkendag van 1992 in Amersfoort.

In het voorjaar van 2000 werd uiteindelijk vanwege gezondheidsredenen afscheid van hem genomen. Hij moest het rustiger aan gaan doen en trok hij zich geleidelijk aan verder uit het maatschappelijk leven terug. Zoals gezegd, is hij op 14 december 2012 gestorven.

Bies Sukhai

Bies Sukhai werd op 31 maart 1931 geboren in Kwatta, Paramaribo. Zijn moeder was een christen. Hij werd Alwyn gedoopt. Maar van zijn vader moest hij afstand doen van deze naam.

Daar werd hij leraar wiskunde en bedrijfsrekenen aan de Hendrikschool. In 1958 werd hij lid van het hoofdbestuur van de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname. Als zodanig kreeg hij de opdracht om met twee andere onderwijzers die ervaring hadden opgedaan op de gouvernementsscholen om een eigen hindoe MULO-school op te zetten in Paramaribo. Dat werd Shri Vishnoeschool, die in 1960 haar deuren opende. Sukhai was ook groot zanger en musicus. In 1967 ging hij met zijn gezin naar Nederland, waar hij indologie studeerde aan de Universiteit Utrecht.

Bies Sukhai heeft bijna vanaf het begin deel uitgemaakt van de contactgroep. In november 1986 was hij voor het eerst aanwezig. Daarom was hij nauw betrokken bij de eerste publicatie van de groep, het boekje Anders geloven, samen leven, deel II: Handreiking voor de ontmoeting tussen christenen en hindoes in Nederland, dat aan het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw uitkwam. Hij schreef het hoofdstuk ‘Hindoe-zijn in Nederland: Mogelijkheden en moeilijkheden’.

Daarnaast hij droeg in belangrijke mate bij aan de inhoud van de dialogen in deze groep. Verder vertegenwoordigde hij de groep in de organisatie van de Kerkendag van 1992. Tot 2002 bleef hij meedoen, totdat ook hij om gezondheidsredenen afscheid moest nemen van de contactgroep.

Met grote dankbaarheid gedenken wij Pandit Poetoe en Bies Sukhai als warme, open mensen zich met hun grote kennis en persoonlijke betrokkenheid zeer hebben ingezet voor een beter begrip tussen mensen met een verschillende godsdienstige achtergrond.


Freek Bakker, lid van de contactgroep hindoes van de Raad van Kerken in Nederland


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl