Theologiestudenten bijeen

Meer dan honderd theologiestudenten van over de hele wereld hebben in Makumira bij Arusha (Tanzania) de opening gevierd van de grote internationale oecumenische conferentie Geti (Global Ecumenical Theological Institute 2018) van de Wereldraad van Kerken. Het programma loopt parallel aan de Wereld Zendingsconferentie die 8 maart in Arusha begint.

Het thema van de bijeenkomst is: ‘Het Woord vertalen, de Wereld veranderen’. Geti 2018 biedt theologiestudenten en religiestudenten een intensieve academische studie aan in eucumenische missiologie. Prof. dr. Ioan Sauca, vervangend secretaris-generaal van de Wereldraad, heeft de studenten welkom geheten. ‘In de verkondiging, vertaling en incarnatie van het Woord in de context van mensen van deze tijd, bereiden we ons voor en worden we partners van Gods missie in het veranderen van de wereld’, aldus Sauca.

Tijdens de openingsceremonie brachten studenten van acht verschillende regio’s van de wereld gaven mee uit hun werelddeel, die symbool stonden voor lopen, werken en bidden.

De Geti wordt georganiseerd parallel aan de Conferentie van Wereldmissie en Evangelisatie, die op 8 maart begint en tot 13 maart voortduurt. Daar komen zo'n 800 afgevaardigden bij elkaar van protestantse, rooms-katholieke, orthodoxe en vrije kerken. Dergelijke conferenties worden ongeveer één keer per tien jaar gehouden; de vorige ontmoeting was in Edinburgh in 2010. Met de bijeenkomst in Tanzania laat men zien dat de kerk in Afrika springlevend is en een van de continenten is waar de kerk het snelst groeit. Dr. Gert Noort, directeur van de Nederlandse Zendingsraad, heeft in een voorbeschouwing op deze conferentie een artikel geleverd voor Oecumenisch Bulletin. Hij gaat daar in op het thema van de zendingsconferentie. Dat luidt: ‘Bewegen in de Geest: geroepen tot veranderend discipelschap’. ‘De titel is meerduidig’, schrijft hij, ‘het kan wijzen op navolging die veranderend is, maar ook op veranderende navolging’.

Foto's: Studenten bijeen voor het parallelprogramma aan de Wereldzendingsconferentie in Tanzania (WCC-foto's)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl