Raad van Kerken in Nederland

2018 | Onder de pet van Theodoor

Wat houdt vader Theodoor onder de muts? 

Als we in de bus van het centraal station naar de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk rijden, glimlacht Vader Theodoor van der Voort als hij de vraag krijgt voorgelegd. 'Nee, het is geen vast onderdeel van het ambtstenue'. Hij draait de muts om en laat het embleem van 'Duvel' zien. Toch wat onverwacht bij de andere ambtselementen. 'Ik vind het een lekker bier'.