Pieter Kohnen overleden

Drs. Pieter Kohnen, directeur van het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties, is vrijdag onverwacht overleden. Pieter Kohnen was nog maar 46 jaar. Hij is van 29 september 2003 tot 31 december 2011 lid geweest van de plenaire vergadering van de Raad van Kerken. Maandag tijdens de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap werd vol ongeloof stil gestaan bij zijn overlijden.

Pieter Kohnen gold als een zeer betrokken theoloog en bestuurder. Hij was steevast de rechterhand van mgr. Jan van Burgsteden, die als referent voor de oecumene, de terugkoppeling naar de bisschoppenconferentie verzorgde. In zekere zin volgde Pieter Kohnen drs. Dirk Gudde op als afgevaardigde naar de Raad van Kerken, Gudde keerde later terug als voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen en is tegenwoordig voorzitter van de plenaire Raad.


Velen in de Raad herinneren zich Pieter Kohnen als iemand die de stukken goed las en doordacht over de consequenties. Hij was buitengewoon loyaal naar zijn eigen kerk, de Rooms-Katholieke Kerk. Hij kon ook goed verwoorden wat de hoofdlijn van denken binnen zijn kerk was. Na zijn studie theologie in Nijmegen werkte hij tien jaar als woordvoerder en beleidsmedewerker voor de Nederlandse bisschoppenconferentie in Utrecht. In die hoedanigheid was hij ook betrokken bij de Raad van Kerken.


Als theoloog schreef Pieter Kohnen enkele boeken, zoals 'Een nieuwe gids voor de Eeuwige Stad' en voor het bisdom Rotterdam maakte hij het boek 'Sint Laurens aan de Maas'. Pieter was als kerkbestuurder verbonden aan de St. Jan in zijn woonplaats Den Bosch. Hij had communicatie en cultuur in zijn portefeuille. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. 'Uitgeput en moegestreden na een langdurige ziekte', zo begint de rouwadvertentie. Pieter wordt vrijdag 9 februari begraven; de afscheidsdienst begint om 10.30 uur in de kathedrale basiliek St. Jan in Den Bosch. 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl