Boeddhistische pelgrims

Ze komen dagelijks met honderden, misschien wel duizenden mensen op bezoek. Pelgrims zijn het, die in de gewijde ruimte van de tempel hun gebeden uitspreken. De Doi Suthep is op een berg gebouwd, zoals zo veel pelgrimsoorden zich ergens verstoppen in het berglandschap; of ze nu christelijk zijn getint, islamitisch, of zoals in dit geval boeddhistisch. De inspanning die men zich moest getroosten om de heilige hoogte te bereiken is een deel van de loutering, die de gelovigen zoeken. Tegenwoordig kan je ook met een auto naar boven, door gebruik te maken van de weg die monniken daar in 1935 hebben aangelegd. Uit respect voor hun inspanningen zal iedere buschauffeur drie keer toeteren, alvorens hij terugschakelt op de steile hellingen bij Chiang Mai (Noord-Thailand).

Eenmaal boven trekken de gelovigen hun schoenen uit, en begeven ze zich in de schaduw van de stoepa, waarin het schouderbeen van Boeddha zich bevindt. Je loopt met de wijzers van de klok mee driemaal om de pagode met het relikwie. De bidder kan een geplastificeerd A5-je ter hand nemen, waarop een gebed staat gedrukt in het Thais, dat hij of zij kan uitspreken. Voor de mensen die gewend zijn aan het Engelse schrift is er een fonetische weergave in herkenbare letters, zij het onbegrijpelijke klanken voor een West-Europeaan. Na de biddende rondgang word je geacht een gift te doen ten dienste van het heiligdom. Het is toch al verbluffend te zien hoe fraai de tempels in de wats erbij liggen in het voormalige Siam, waar ruim negentig procent van de bevolking het boeddhisme aanhangt.


De tempels worden onderhouden van de giften van de mensen. En ook de monniken die je overal tegenkomt in hun oranje kleding krijgen eten en drinken van de mensen. Iedere Thaise man stelt zich als doel tenminste drie maanden van zijn leven als monnik te leven. Wie de ascese in deze tijd volbrengt, laat zien een volwaardig burger te zijn en voor vele vrouwen ook een aantrekkelijke huwelijkspartner. Het staat, om zo te zeggen, goed op je cv. Vanzelfsprekend lopen er bij de Doi Suthep ook diverse groepen van monniken rond.

Toeristen kunnen een rondleiding krijgen. Ze lopen langs de randen van de heilige ruimte langs de mozaïeken die de biografie van Boeddha weergeven. Boeddha leefde onder de naam van Siddhartha Gautama in het zuiden van Nepal. Dat was zo ongeveer in de periode van ca. 500 - 400 voor Christus in Nepal. Hij zou tachtig jaar zijn geworden alvorens hij de volledige verlichting bereikte. Opvallend zijn enkele momenten in zijn leven, die je ook wel in biografieën tegenkomt van heiligen in andere religies. Zo kreeg zijn moeder al voor zijn geboorte een droom waarin zijn bijzondere karakter naar voren kwam. Hij kon onwaarschijnlijk snel lopen. Hij verloor al na een paar dagen zijn moeder en werd opgevoed door zijn vader, die hem liever als koning groot zag worden dan als monnik. Toch koos Siddhartha Gautama voor het monnikendom met het karakter van een gezonde balans in het leven. En op het moment dat hij toe is aan zijn afscheid van het ondermaanse leven heeft de schilder van zijn biografie nog een maaltijd afgebeeld waarop Boeddha met enkele leerlingen voedsel gebruikt. 


Of al de pelgrims tot in het detail meegaan in alle verhalen en mythes is de vraag. Feit is wel, dat ze door hun pelgrimstocht onderdeel willen zijn van een verhaal dat groter is dan zij zelf zijn. In die zin herkennen pelgrims van verschillende tradities zich wellicht in elkaar. En ook: dat de pelgrimage niet een afsluiting is van een periode, maar tegelijk toegang verschaft tot een nieuwe tijd waarin voortgaande loutering en liefde voor mensen basis zijn van de gekozen levensinstelling.


Wereldwijd zijn er naar schatting zo’n 375 miljoen. Het aantal boeddhisten in Nederland wordt door onderzoekers op zo’n 40.000 geschat. Zij zijn één van de partners bij In Vrijheid Verbonden, waar ook de Raad van Kerken bij is aangesloten.

Foto's:
1. Een meer dan 300 treden tellende trap moet ook heden ten dage nog door pelgrims worden gelopen alvorens men het heiligdom bereikt. 
2. Gelovigen gaan drie keer om de stoepa met gebedsteksten in hun hand. 
3. Eén van de illustraties bij het heiligdom, die het leven van Boeddha weergeven; hier is Boeddha als piepjong kind te zien, terwijl hij in staat bleek al als baby te lopen, zo wil het verhaal. 


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl