Raad van Kerken in Nederland

Januari | Groei 33% in 2 jaar

Het aantal volgers op Twitter groeit nog steeds binnen de kerken, maar de stormachtige groei van enkele jaren geleden is voorbij. De laatste meting bij het bureau van de Raad van Kerken wijst uit dat de gemiddelde groei bij een aantal organisaties die in een steekproef zijn opgenomen in twee jaar tijd ligt op 26,6 procent groei in twee jaar. Enkele jaren geleden kon een dergelijke groei gemiddeld nog in één jaar worden verwezenlijkt. Met een groei van 33,2 procent ligt de Raad van Kerken gunstig ten opzichte van de doorsnee-groei.

Vanuit de Raad van Kerken is steeds gekozen voor een insteek op een collectief account en niet op een persoonlijk account van voorzitter of secretaris. Daarmee wil het bureau benadrukken dat de Raad een gemeenschap van kerken dient en dat persoonlijke inzet daarin bijdraagt. Als we de cijfers van de persoonlijke accounts bekijken, valt op dat de groei in deze sector voor het eerst hoger ligt dan de groei bij de organisaties. De groei heeft vooral te maken met het krachtig doorzetten van de volgeraantallen bij enkele personen: Roderick Vonhögen had een groei van boven de 300 procent en ook René de Reuver die in deze periode bekend werd als scriba van de PKN groeide met meer dan 100 procent. De gemiddelde groei van de personen kwam daarmee op 32,1 procent.

Bij de organisaties was er een sterke groei van NieuwWij (47,9 procent) en van de CEC (Europese Kerken). Beide organisaties scoorden enkele jaren geleden ook bij de toppers. Wat de kranten in Nederland betreft is de groei en de positie van het Nederlands Dagblad opvallend (11.100 volgers en een groei van 38,4 procent in twee jaar).

Hieronder volgen de namen van de organisaties en de personen die de Raad in kaart brengt om een idee te krijgen van hoe de Raad zelf zich verhoudt tot anderen qua percentages en aantallen. Na de naam volgen de aantallen eind 2017 (24-12-2017), daarachter de aantallen van 2 jaar geleden en daarachter het groeipercentage in twee jaar.


Christianity Today 309.000 / 258.180 / + 19,7 %
Nederlands Dagblad 11.100 / 8.018 + 38,4 %
Protestantse Kerk 9.074 / 7.667 + 18,4 %
Open Doors 8.497 / 7.752 + 9,6%
Religie en Filosofie Trouw 5.822 / 5.023 + 15,9 %
NieuwWij 5.615 / 3.796 + 47,9 %
RD Kerk & Religie 5.466 / 4.188 + 30,5 %
Bijbelgenootschap 5.093 / 3.735 + 26,4 %
Coalitie Erbij 4.778 / 3.781 + 26,4 %
Pax 4.432 / 3.497 + 26,7 %
De Nieuwe Liefde 4.007 / 3.433 + 16,7 %
Kerkinactie 3.908 / 3.197 + 22,2 %
Raad van Kerken 3.888 / 2.918 + 33,2 %
Katholiek nl 3.054 / 2.832 + 7,8 %
Katholiek Nieuwsblad 2.660 / 2.251 + 18,2 %
MissieNederland 2.497 / 1.840 + 34,6 %
Remonstranten 2.039 / 1.702 + 19,8%
GKV 1.873 / 1.710 + 9,5 %
Refo 500 1.922 / 1.424 + 35 %
CEC in Europa 1.976 / 1.203 + 64,3 %

Personen
Joris Luyendijk 270.000 / 165.515 + 63,1 %
Arie Boomsma 78.100 / 66.273 + 19,4 %
Roderick Vanhögen 17.300 / 5.150 + 313,6 %
Ronny Naftaniël 8.799 / 7.2222 + 21,8 %
Jacobine Geel 7.526 / 6.697 + 12,2 %
Ruard Ganzevoort 4.876 / 4.380 + 11,3 %
Elsbeth Gruteke 4.479 / 3.869 + 15,7 %
Fred Omvlee 4.101 / 3.393 20,9 %
Daniël Gillissen 4.067 / 3.485 16,7 %
Anne Westerduin 3.075 / 2.529 + 21,6 %
Mirjam Kollenstaat 2.816 / 2.299 + 26,8 %
Tom Mikkers 2.495 / 2.071 + 20,5 %
Freek Houweling 2.490 / 2.453 + 1,5 %
Janneke Nijboer: 2.374 / 1.960 + 21,1 %
René de Reuver 2.005 / 920 + 117,9 %
Karin van den Broeke 1.899 / 1.441 + 31,8 %
Koert van Bekkum 1.728 / 1.448 + 19,3 %
Marcel Barnard 1.514 / 1.312 + 15,4 %
Sjoerd Mouissie 1.488 / 790 + 17,9%
Bas Plaisier 1.236 / 1.091 + 13,3 %
Hijme Stoffels 860 / 837 + 2,7 %
Frits de Lange 791 / 671 + 17,9 %
Peter Dekker 578 / 527 + 9,7 %
Margarithe Veen 548 / 433 + 26,6 %
Hans van Dalen 470 / 430 + 9,3 %
Jan Andries de Boer 395 / 380 + 3,9 %
Wies Houweling 323 / 235 + 37,4 %
Henk Stenvers 219 / 197 + 11,1%
Henk van Doorn 209 / 188 + 11,2 %