s-Hertogenbosch, 15 januari 2018: Oecumenelezing

Woede: ontwrichtende kracht of bron van creativiteit?

‘Woede’ is het thema van de oecumenische avond op 15 januari 2018 in ’s-Hertogenbosch in aanloop naar de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Woede heeft meerdere kanten: het is een bron voor creativiteit en daadkracht, maar ook voor het maatschappelijk ontwrichtende. Zo staat de onmacht tegenover de daadkracht. In de Oecumenelezing spreekt de bekende dominee Rikko Voorberg (1980) over de creatieve kracht van woede.

De jaarlijkse oecumenische avond wordt georganiseerd door de Classis ’s-Hertogenbosch van de Protestantste Kerk in Nederland (PKN) en het rooms-katholieke Bisdom van ’s-Hertogenbosch. De avond begint maandag 15 januari om 19.00 uur met een vesper in de Sint-Janskathedraal, met ds. Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte als voorgangers. In die gebedsdienst bidden christenen van verscheidene kerken samen om eenheid.

Rikko Voorberg (auteur van het boek De dominee leert vloeken en bedenker van het concept Pop Up Kerk) spreekt om 20.00 uur in de Oecumenelezing in de Grote Kerk,  Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch, over de creatieve kant van woede. Ook maakt hij de verbinding met gelovig handelen: Hebben christenen een tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?

Rob Augusteijn uit ’s-Hertogenbosch reageert als betrokken kerklid én vanuit zijn werkervaring op het thema. Zijn stelling is dat alles wat je aandacht geeft groeit. In het publieksgesprek kunnen de aanwezigen meespreken en -denken over de vraag hoe je als gelovige in het maatschappelijk debat omgaat met woede. Hebben gelovigen een verweer tegen de woede (of de onmacht) die er in het land leeft (en waar sommige groepen of politieke partijen op inspelen)? Of geldt hier ook een tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?

Eenieder is welkom om mee te praten en te denken. Voor meer informatie over de avond kunt u terecht bij ds. Erica Scheenstra, scriba van de Classis: ericascheenstra@gmail.com.

De Week van gebed voor de eenheid van de christenen vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 28 januari. De Week van gebed kent een lange traditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Projectkoor voor de vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing
Het is inmiddels traditie dat er een projectkoor medewerking verleent aan de vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing. Repetitie vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan de vesper.
Zingt u mee?  U kunt u opgeven bij Erica Scheenstra, e-mail: ericascheenstra@gmail.com.

Afbeelding: Grote Kerk, ’s-Hertogenbosch. Foto: Raad van Kerken NL.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl