Raad van Kerken in Nederland

Vluchtelingen | Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda! De opvang en integratie van vluchtelingen zal zeker onderwerp van het debat en de campagne zijn. De Raad van Kerken met de daarbij aangesloten organisaties moedigen u graag aan, lokaal uw stem te laten horen en op te komen voor de rechten van vluchtelingen in uw gemeente.

We horen graag uw ervaringen!
Mail naar: rvk@raadvankerken.nl


Onderliggende pagina's:
  • Amsterdam: Overzicht partijprogramma's
  • Vluchtmaat verkiezingsdebat
  • Gemeentelobby BBB
  • Gemeente aan zet!