Voorschoten, 18 november 2017: Feest in de Kerk

Vijftig Jaar Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten

Op 30 oktober 1967 opende dominee E. Saraber van de hervormde gemeente in Voorschoten in de Ontmoetingshal van de Dorpskerk de eerste vergadering van de Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten. Hij werd meteen tijdens deze vergadering tot de eerste voorzitter van deze raad benoemd. Daarmee kreeg Voorschoten een van de eerste plaatselijke Raden van Kerken van Nederland. De landelijke Raad van Kerken werd pas een jaar later opgericht. De hervormde, katholieke en gereformeerde kerken van Voorschoten liepen hiermee voor op de rest van het land. Op 18 november as. wordt dat gevierd in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.

Het thema van deze viering is Feest is de Kerk. Want de oecumene heeft diep wortel geschoten in ons dorp. In 1985 kwamen de anglicanen erbij, waardoor een nog groter aantal christenen samen ging optrekken.

Wat heeft het teweeg gebracht? Allereerst werd het steeds gewoner dat christenen uit verschillende kerken elkaars kerkdiensten gingen bezoeken. Maar daarnaast heeft de Voorschotense Raad van Samenwerkende Kerken ook veel betekend op maatschappelijk gebied. Denk aan de vluchtelingen die dreigden uitgewezen te worden eind 1998. Onder de hoede van deze raad vonden zij drie weken een plek in De Ontmoeting, de kerk van Noord-Hofland. Later werden meer initiatieven ontplooid om vluchtelingen bij te staan en verder te helpen. De raad was ook al vroeg betrokken bij het bewustmaken van mensen ten aanzien van het milieu. De raad had ook al vroeg goede contacten met de moslims in het dorp. Dat mondde in januari 2015, vlak na de aanslag op Charley Hebdo uit in drukbezochte bijeenkomst in Restaurant Floris V waar pastor Michel Hagen en twee imams uit het dorp met elkaar in dialoog gingen en de moslims die aanwezig waren duidelijk maakten dat zijn niets met dit geweld te maken wilden hebben. De laatste jaren is de raad nauw betrokken bij de invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daardoor is zij nu de paraplu van de Stichting Schuldhulpmaatje van het dorp.

Het is niet zo dat de raad het allemaal zelf deed. Haar taak was meer dat zij belangrijke thema’s aansneed op een moment dat het belang daarvan nog niet werd ingezien. Verder bracht zij mensen bij elkaar die samen aan de gang konden gaan en een kleine bijdrage konden geven aan een iets betere wereld, te beginnen in Voorschoten.

Het programma van de feestelijke bijeenkomst is:

  • 13.30 uur: Belevingsstuk ‘Mijn Land’ uitgevoerd onder regie van Wasim Mahmoud (statushouder in Nederland, uit Syrië) onder begeleiding van muziektheatergroep Make It Your Own (MIYO) uit Voorschoten;
  • 14.15 uur: Dirk Gudde, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken in Nederland en tevens pastoraal werker in de locatie Voorschoten van de katholieke Sint-Augustinusparochie, houdt een lezing met de titel: 'Valt er nog wat te lachen in de oecumene?';
  • 15.00 uur: Sing-along o.l.v. Maria Rosenmöller met liederen die in de oecumene veel gezongen werden;
  • 16.00 uur: Receptie. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 

Foto: Oecumenische parkdienst in juni in Voorschoten, met jeugdwerker Renate Japenga en pastoraal werker Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl