Raad van Kerken in Nederland

Kerkproeverij 2018 | Feedback gevraagd op Kerkproeverij

Kerken en personen die meedoen met Kerkproeverij wordt gevraagd om hun ervaringen in te sturen, zodat er goed gekeken kan worden of het zinvol is een dergelijk initiatief in 2018 op te zetten. En indien uit de feedback en de indrukken blijkt dat zoiets zinvol is, moeten we samen ook kijken waar er qua organisatie moet worden bijgestuurd. Hieronder vindt u een digitale site, waar u uw feedback op kunt aanreiken.

https://survey.enalyzer.com/?pid=q5p4m7k7

Op de website www.kerkproeverij.nl zal de uitkomst van de enquête worden gegeven. En natuurlijk rapporteren we er ook over via www.raadvankerken.nl. De plenaire Raad van Kerken, die het initiatief destijds heeft gelanceerd, verzamelt kort de eerste indrukken op 13 september; en afhankelijk van de snelheid waarmee de kerngroep rapporteert en de gegevens van de enquête er zijn volgt er een definitieve beslissing over een eventueel vervolg wat de lidkerken van de Raad van Kerken betreft op 11 oktober of op 8 november.