Houthem, tot 15 november 2017: 33 highlights van Jezus

In het Sint-Gerlachusheiligdom in Houthem is de expositie ‘Woorden en daden van Jezus, 33 highlights’ te zien, een tentoonstelling van 33 grote olieverfschilderingen van de Pools-Duitse kunstenaar Josef Jan Michnia, waarin hij 33 belangrijke momenten uit het leven van Jezus in beeld brengt.

Elk kunstwerk is voorzien van een korte beschrijving, waarin een toelichting op de betreffende bijbelpassage wordt gegeven. Daarnaast wordt een aantal vragen gesteld aan de hand waarvan over de betekenis van de bijbeltekst en het schilderij kan worden nagedacht. Alle leerlingen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het bisdom Roermond worden uitgenodigd om de expositie te bezoeken. Er is een kort lesprogramma beschikbaar via de website van de parochie, www.st-gerlach.nl/actueel.htm. Voor belangstellenden is een catalogus met foto’s van de werken en een beschrijving beschikbaar voor € 3,-. Naast deze expositie worden in de schatkamer tevens diverse religieuze voorwerpen tentoongesteld. 

De exposities is tot half november te zien. De schatkamer is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.30 uur (’s zondags vanaf 10.30 uur) en gratis toegankelijk. Adres: Norbertinessenhof 1, Houthem.

Afbeelding: Sint Gerlachuskerk, Houthem. Foto: Reliwiki/GerardM

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl