Raad van Kerken in Nederland

Week van gebed 2018 | Nieuwsbrief Week van gebed 2018, nr. 1

Wij willen u met deze nieuwsbrief informeren over de Week van gebed in 2018. Het is de eerste brief in de aanloop naar de Week van gebed, bedoeld voor mensen die actief betrokken zijn bij de voorbereiding ter plaatse in lokale raden van kerken, parochies en gemeenten, en liturgiegroepen. U heeft zich voor deze nieuwsbrief opgegeven, of u heeft in het verleden materiaal besteld.

Ideeen welkom: inspireer elkaar
Heeft u goede ideeën die wij in de nieuwsbrief kunnen vermelden? Wij zijn graag het doorgeefluik naar anderen ter inspiratie. Mail ons via rvk@raadvankerken.nlData en thema
De Week van Gebed is van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2018. Het materiaal komt dit jaar uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15:1-21 waarin wordt gesproken over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht (vers 6a). De projectgroep Week van gebed (een samenwerking van MissieNederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema: 'Recht door zee', verwijzend naar de uittocht van de Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid. Het beeldmerk op de poster wil iemand laten zien die vol vertrouwen op weg is. Voor de webpagina: klik hier.

Materialen
Veel materiaal van de Week van gebed is rond eind augustus gereed. Bij de Raad van Kerken kunt u bestellen: het boekje met de liturgie en de acht dagen, posters A4 en A2, en bidkaartjes. Het materiaal kan worden besteld via het bestelformulier: klik hier. Bestellen gewoon per mail via rvk@raadvankerken.nl kan ook. Bestellingen worden veelal binnen een week verzonden (behalve in de zomerperiode); heeft u nog niets ontvangen na een week informeert u dan even via ons telefoonnummer: 033 4633844 of de mail.

Basisscholen
Nieuw is het materiaal voor de basisscholen. Plaatselijke kerken krijgen een instrument in handen om het thema van de Week en het gebed op de bovenbouw van de basisschool aan de orde te stellen. Het materiaal is zo geschreven dat het voor openbare scholen geschikt is. Klik hier

Op de website
Met enige regelmaat zal er in de loop van de tijd meer materiaal op de website worden geplaatst. Nu vindt u daar al de oecumenische situatie in de Cariben, een inleiding op het thema en een homilie. Er komt nog materiaal voor de kindernevendienst, vertalingen van het centrale bijbelgedeelte en teksten voor gebeden. Ook in de komende nieuwsbrieven zal hier aandacht aan worden besteed. Voor het materiaal van MissieNederland: zie www.weekvangebed.nl


Traditie
Zowel de Raad als MissieNederland kent een lange gebedstraditie. Afgelopen jaar deden in Nederland meer dan 200.000 mensen mee aan deze Week van gebed. Er sluiten zich nog steeds gemeenten aan met de mededeling: 'Dit jaar voor het eerst doen wij mee.' Soms ook verhuizen predikanten/pastores naar een nieuwe gemeente/parochie en nemen ze de traditie mee naar de nieuwe standplaats.


Raad van Kerken in Nederland - Kon. Willhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort. Af- en aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via rvk@raadvankerken.nl