Raad van Kerken in Nederland

Archief | Lobbytraining BBB-opvang

Op donderdag 13 juli, 13:00 – 17:00u., organiseren ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen, burgerrechtenbeweging Kompass en Stichting LOS een lobbytraining in Utrecht (pastorie van de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, Utrecht).


Inmiddels is het BBB-rapport van Amnesty en Stichting LOS verschenen. Daarin staat meer informatie over de aantallen en soorten BBB-organisaties in het land, en de ervaringen van bewoners van de BBB-opvang in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen. 

Om deze informatie over BBB-landelijk te kunnen gebruiken om de lokale situatie te verbeteren, nu het moment aangebroken, omdat de lokale verkiezingen er aan komen en lokale partijen druk bezig zijn hun programma’s te schrijven. In de aanloop naar de verkiezingen is er nog veel kans om het belang van goede opvang en begeleiding te benadrukken. En daarna, tijdens de lokale formaties, is het cruciaal om dit thema niet te laten verwateren. Een belangrijke taak voor iedereen, dus. Zie ook de voorbeeldbrief ten behoeve van raden van kerken die in de verkiezingsprogramma’s aandacht willen vragen voor BBB+.

Om iedereen te helpen om een goed plan te maken voor het verbeteren van de lokale situatie, organiseren ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen, burgerrechtenbeweging Kompass en Stichting LOS een lobbytraining voor lokale organisaties. De lobbytraining zal plaatsvinden op donderdag 13 juli, 13:00 – 17:00, in Utrecht (pastorie van de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, waar ook het PMZV plaatsvindt).

De middag zal er als volgt uitzien:

12:45 – 13:00 Inloop

13:00 – 13:10 Start, introductie, kennismakingsrondje
13:10 – 13:30 Introductie over rapport ; lokale situatie en voorbeelden
13:30 – 15:00 Training: ‘Van gelijk hebben naar gelijk krijgen’, lobbyen en overtuigen in een moeilijk politiek krachtenveld

15:00 – 15:15 Pauze

15:15 – 16:00 Aan de slag met lobbyplan
16:00 – 16.45 Plenair bespreken en feedback op lobbyplannen
16:45 – 17:00 Afsluiting

Opgeven bij: Rian Ederveen, Stichting LOS, tel. 010 747 0156.

Afbeelding: Antoniuskerk, Utrecht. Foto: Reliwiki/Kerkenverzamelaar.