Kernwapens

Kees Nieuwerth (Quaker) schreef een persoonlijke column naar aanleiding van berichten over de opbouw van een nieuw kernwapenarsenaal. Hieronder zijn gedachten.

De wapens de wereld uit, te beginnen bij de kernwapens

Vrijwel dagelijks wordt ons via de media verteld dat we om onze veiligheid en vrede te garanderen ons defensiebudget moeten verhogen. Inmiddels stegen de aandelen in de wapenindustrie met zo’n 30% in waarde. En dan staat er in Trouw (4 juli) ook nog een artikel over de vermeende noodzaak om krachtiger kernwapens te ontwikkelen!

Dit terwijl we juist een krachtiger protest hier tegen aan moeten tekenen! Zowel de Wereldraad van Kerken als de Raad van Kerken in Nederland hebben meerdere keren uitgesproken dat het bezit (laat staan gebruik!) van nucleaire wapens een zonde tegenover God én de mensheid is.

Bij een kernaanval zullen vele (onschuldige) burgers omkomen, dat gedenken we immers op 6 en 9 augustus, wanneer we stilstaan bij de vele slachtoffers die omkwamen bij de vreselijke atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Dit terwijl er op dit moment een actie gaande is binnen de VN om dit soort massavernietigingswapens te verbieden, net als dit eerder gebeurde met chemische en bacteriologische wapens. Een actie waaraan maar liefst door meer dan twee derde (!) van de lidstaten van de VN gewerkt wordt. Een actie waaraan de Wereldraad van Kerken volop steun verleent, evenals de vredesbeweging PAX in ons land. Bij die actie liep lidstaat Nederland (helaas) bepaald niet voorop. Aanleiding voor PAX om een handtekeningenactie te starten. Zij kreeg er voldoende (meer dan 40.000) om dit op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Inmiddels heeft Nederland zich erbij aangesloten, maar niet zonder druk vanuit de samenleving/vredesbeweging.

Maar het is verontrustend het gedrag van grootmachten in de VN waar te nemen, die lidstaten die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor internationale vrede en veiligheid. De vijf leden van de VN Veiligheidsraad verklaren zich tegen een verbod op kernwapens, dit terwijl een meerderheid van de lidstaten er voor is!

Er zijn zo’n 15000 kernwapens wereldwijd, waaronder kernbommen gestationeerd in het Nederlandse Volkel. De meeste zijn in bezit van landen die het VN Verdrag tegen de Verspreiding van Kernwapens (NPT) hebben ondertekend. De uiteindelijke doelstelling van dat verdrag is niet alleen de verspreiding tegen te gaan, maar kernwapens helemaal te verbannen. Want de beste manier om verdere verspreiding tegen te gaan (Noord-Korea) is immers: zelf het goede voorbeeld geven.

Nederland is medeondertekenaar van het NPT en dus verplicht om serieuze onderhandelingen te voeren over een internationaal verbod op kernwapens. Dat is precies wat er nu gebeurt bij de VN van 15 juni tot 7 juli. In de eerste weken is er door 140 landen, waaronder ook Nederland, flink onderhandeld over de concepttekst van een verdrag. Nederland zou samen mét een meerderheid van de lidstaten voor het uitbannen van deze verschrikkelijke wapens moeten stemmen. De wereldgemeenschap neemt een belangrijke stap door het uitbannen van deze massavernietigingswapens.

Stel dat het enorme bedrag dat geïnvesteerd zou worden in de modernisering van dit soort onmenselijk vernietigingswapens, in wederzijdse vernietiging, geïnvesteerd wordt in het scheppen van wederzijdse veiligheid. Niet in exclusieve veiligheid voor onszelf alleen, maar in inclusieve veiligheid (zie www.samenveilig.earth) . En stel dat het (onbegrijpelijke) bedrag van 1,7 biljoen (!) dat wereldwijd jaarlijks aan wapens wordt besteed in de VN Agenda voor Duurzame Werelddoelen (SDG’s) zou worden geïnvesteeerd! Immers pas door rechtvaardiger delen kunnen alle wereldburgers in vrede en veiligheid leven!

Kees Nieuwerth
Quaker

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl