Raad van Kerken in Nederland

Kerkproeverij 2018 | Coordinatoren

Meer dan twintig kerken hebben aangegeven dat ze vanuit de landelijke verbanden de campagne steunen en promoten bij de kerken en parochies plaatselijk. 

Coördinatoren
De meeste kerken die meedoen hebben een coördinator aangesteld. Op dit moment ziet de lijst er als volgt uit:
Anglicaanse Kerk: Ruan Crew
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten: Janneke Doornebal
Christelijke Gereformeerde Kerken: Peter Visser
Doopsgezinde Sociëteit: Henk Stenvers
Evangelische Broedergemeente: Johannes Welschen
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: Maaike Oosten
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten: Rudy Dingjan
Kerk van de Nazerener: Paul de Jong
Leger des Heils: Alex van Zoeren
Migrantenkerken (verenigd in Skin): Anmar Hayali
Nederlands Gereformeerde Kerken: Peter Wieringa
Nieuw Apostolische Kerk: Ruud Vis
Oud-Katholieke Kerk: Jutta Eilander en Rudolf Scheltinga
Protestantse Kerk in Nederland: Nynke Dijkstra
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers): Marlies Tjallingi
Remonstrantse Broederschap: Peter Nissen
Rooms-Katholieke Kerk: Arjen Bultsma
Syrisch-Orthodoxe Kerk: Samuël Dogan
2of3bijEEN: Jasja Nottelman
Unie van Baptistengemeenten: Ingeborg Janssen
Verenige Pinkster- en Evangeliegemeenten: Machiel Jonker
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland: scriba

De campagne wordt gesteund door onder meer de Raad van Kerken in Nederland, MissieNederland, de IZB, de EO en de KRO-NCRV.