Muziekkeus

Met Pinksteren zijn duizenden mensen afgereisd naar Opwekking. In een magazine worden diverse inleiders geïntroduceerd. Onder hen is Kees Kraayenoord. Hij verzorgde een aanbiddingsconcert in Biddinghuizen. In een interview krijgt hij de vraag voorgelegd: Wordt de kerk niet te veel gedomineerd door de favoriete muziekstijl van de musici en de muzikale voorkeur van de kerkbezoeker? Kees Kraayenoord antwoordt:


‘Ja, ten dele. En dat is misschien een van de redenen dat er zoveel verschillende kerken en tradities zijn. Je maakt een keuze en daarmee kun je niet iedereen tevreden stellen. Maar muziek is ook niet het enige en belangrijkste aspect van een kerk. Het verschil tussen een aanbiddingsconcert dat op zichzelf staat, en een kerk met een bepaalde muziekstijl is dat in de kerk de muziek altijd ondergeschikt moet zijn aan de totale eredienst. Aanbidding of worship bestaat namelijk niet alleen uit zang en muziek. We maken aanbiddingsmuziek soms groter dan wat het in werkelijkheid is. Worship is veel meer dan het muzikale deel van de dienst, het is zelfs meer dan de totale eredienst. Aanbidding gaat over het hele leven. In de Bijbel worden voor aanbidding twee Griekse woorden gebruikt: proskuneo en latreia. Proskuneo is meer de aanbidding in de eredienst, het knielen en buigen voor God. Latreia is het aanbidden in als zijn vormen. Paulus gebruikt alleen het begrip latreia in zijn brieven. Het kan ook simpel vertaald worden met dienen. Onze dienst aan God is meer dan het zingen van liederen. Het betekent vooral dat we als kerk God dienen in alle facetten van het leven’.

‘De aanbidding in de samenkomst is een geweldig moment omdat je samen met dezelfde woorden en intentie voor de Heer staat. Maar de ware aanbidding gaat de hele week door in onze dienst aan Hem. Toen we in 2012 met Mozaiek0318 begonnen (0318 staat voor het kengetal van Veenendaal), sloot ik de dienst meestal af met de woorden: ‘De samenkomst is voorbij, maar de dienst aan God gaat nu beginnen’. Misschien moet ik die woorden weer eens wat vaker herhalen. Want het is zo belangrijk. We komen vooral naar de wekelijkse samenkomst om te herinneren. Dat is de functie van aanbidding in de gemeente. Het gaat erom dat we ons met elkaar herinneren hoeveel Jezus voor ons heeft geleden en dat Hij door zijn dood en opstanding zonde en dood heeft overwonnen. Natuurlijk is de ervaring dat God dichtbij is ook belangrijk, maar ze gaan hand in hand, herinnering en ervaring. We herinneren elkaar aan de groet dagen van God en ervaren dat Hij dichtbij is’.


Bron: Opwekking Magazine

Wie met de Raad van Kerken mee wil praten en zingen over muziek in de kerk kan terecht bij de Zing mee (masterclass) op 16 juni 13.30 uur in Amersfoort. Opgave rvk@raadvankerken.nl. Gert Landman en WIllem Blonk hebben daar de leiding. 


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl